Studiespesialisering

Skulen tibyr studiespesialisering over tre år, og gjev deg val mellom både realfag og språk/samfunn.

Er studiespesialisering noko for deg?

Du vel fordjuping innan

Du lærer 

Avhengig av fagvalga dine:

 • matematikk og andre realfag
 • leiing og økonomi
 • historie, politikk og psykologi
 • språk
 • andre teoretiske fag

Du bør vere

 • interessert i å arbeide med teoretiske fag
 • samarbeidsvillig, strukturert og sjølvdisiplinert
 • interessert i å skrive eller rekne
 • interessert i kultur- og samfunnsforhold

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høgare utdanning
Dersom du tek høgare utdanning, kan du blant anna bli
 • sjukepleiar, lege eller veterinæringeniør 
 • ingeniør, jurist eller økonom
 • lærar, psykolog eller forskar
 • Du kan også utdanne deg til andre yrke – med generell studiekompetanse kan du søkje dei fleste studium ved høgskolar og universitet
Arbeidsstader kan vere
 • sjukehus, domstol, politistasjon eller kommuneadministrasjon
 • advokatkontor, konsulentselskap eller ingeniørbedrift
 • barnehagar, skolar eller universitet
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.no

Publisert: 28.04.2020 Oppdatert: 19.09.2022 kl.14.28