Teknologi- og industrifag

Skulen tibyr VG1 Teknikk og industriell produksjon og VG2-kursa Arbeidsmaskiner, Kjøretøy og Industriteknologi.

Er teknologi- og industrifag noko for deg?

Du lærer

 • om produksjonsplanlegging og produksjonsprosessar
 • om automatisering og programmering av robotar
 • om maskiner og produksjonsutstyr
 • om køyretøy og transport
 • om kjemiske prosessar og kjemiteknikk
 • om helse, miljø og tryggleik

Du bør

 • ha anlegg for praktisk arbeid og ha godt handlag
 • vere sjølvstendig og nøyaktig
 • vere interessert i ny teknologi

Du kan bli

 • aluminiumskonstruktør, sveisar eller platearbeidar
 • verktøymakar eller finmekanikar
 • faglaborant eller operatør i kjemisk prosessindustri
 • industrisyar, operatør i trikotasje eller vaskerioperatør
 • bilskadereparatør, bilmekanikar eller billakkerar
 • logistikkoperatør eller yrkessjåfør
 • anleggsmaskin-, landbruksmaskin- eller motormekanikar
 • bore- eller brønnoperatør
 • matros eller motormann
  Sjå alle yrke og kompetansar

Arbeidsstader

 • teknisk og elektromekanisk industri
 • skipsindustrien eller bilindustrien
 • kjemisk prosessindustri eller tekoindustrien
 • bilbransjen eller oljebransjen
 • vare- eller transportbedrifter
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.no

Publisert: 19.06.2020 Oppdatert: 05.05.2022 kl.12.36