Om Talenthuset

Talenthuset i Skien er en samlokalisering av Oppfølgingstjenesten (OT) avdeling Grenland, Kompetansesenteret og NAV Skien.

Senteret skal betjene all ungdom i hele Telemark ved Kompetansesenteret, ungdom 15-21 år i OTs målgruppe i Grenland og alderen 16-29 år i Skien kommune.

På Talenthuset jobbes det med målgruppene «samtidig», ut ifra hvilke behov man har for å komme i utdanning og/eller arbeid.

Organisasjonskart

Slik er vi organisert