NAV Skien

NAV veilederne som jobber ved Talenthuset har ansvar for all oppfølging og saksbehandling i NAV knyttet til ungdom opp til 30 år.

Oppgavene inkluderer oppfølging og veiledning av all ungdom som er utenfor arbeid og aktivitet, og som mottar ytelser som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sosial stønad og sykepenger.

Vi kan hjelpe deg med spørsmål som angår jobb, skole, tilrettelegging, økonomi og bolig.

Ung og lite jobberfaring 

 

Les mer om NAV Skien

Publisert: 09.04.2021 Oppdatert: 31.08.2021 kl.20.19