Tilgjengelighetserklæring

I tilgjengelighetserklæringen får du oversikt over hvordan det står til med universell utforming av nettløsningen til Vestfold og Telemark fylkeskommune, inkludert skolenettsider og andre undersider tilknyttet hoveddomenet, vtfk.no.

Vårt mål er at alle skal ha like muligheter til å bruke nettsidene våre, og at innholdet er så tilgjengelig som mulig for alle. Vi jobber kontinuerlig for å bli bedre!

Hvem jobber med universell utforming?

Vi i fylkeskommunen jobber etter linjeprinsippet. Det vil si at sektordirektører, ledere og virksomhetsledere, som inkluderer rektorer på skolene, har hovedansvaret for at eget innhold oppdateres og er tilgjengelig, og at prinsippene for universell utforming følges.

Oppgaven med å publisere og oppdatere innholdet er fordelt på omlag 200 redaktører fordelt rundt i hele organisasjonen.

Kommunikasjonsseksjonen er systemeier for nettsidene.

Hvilke verktøy benytter vi?

For at nettsidene skal kunne være til mest mulig hjelp for de besøkende, har vi implementert flere analyse- og innsiktsverktøy. Siteimprove er hovedverktøyet vi benytter for å overvåke alle sider, fange opp feil og bidra til forbedringer.

Siteimprove rapporterer på tre hovedområder:

  1.      Kvalitetssikring av innhold
  2.      Universell utforming
  3.      Søkemotoroptimalisering (SEO)

Det lages et gjennomsnitt av disse tre hovedområdene, Digital Certainty Index (DCI), som forteller noe om hvordan nettsidene utvikler seg med tanke på digital kvalitet.

Nettsidene har en samlet poengsum på 77 av 100 poeng (20. januar 2023).

I tilllegg benytter vi en tilbakemeldingsfunksjon (Feedback) for å fange opp brukernes løpende tilbakemeldinger.

Hva gjør vi for å bli bedre?

Arbeidet med nettsidene til Vestfold og Telemark fylkeskommune er organisert i et forvaltningsteam. Dette er en tverrfaglig gruppe ansatte som har nettsider som et fokusområde, i tillegg til andre oppgaver.

Hovedoppdraget til forvaltningsteamet er å sørge for at nettsidene driftes og utvikles i tråd med fylkeskommunens mål og ambisjoner, og med brukernes behov i sentrum.

Det betyr å kontinuerlig jobbe for å øke poengsummen i Siteimproves Digital Certainty Index (DCI). 

Meld ifra om manglende tilgjengelighet

Er det noe på nettsidene våre som hindrer tilgjengelighet, er språket vanskelig å forstå, eller er det noe som rett og slett ikke fungerer? 

I så fall er det viktig at vi får en tilbakemelding, så skal vi svare så raskt vi klarer. Send oss en e-post: post@vtfk.no.

 

Publisert: 20.01.2023 Oppdatert: 27.01.2023 kl.12.13