Friluftslivets ferdselsårer

Et prosjekt som skal bidra til et mer tilgjengelig friluftsliv

Prosjektet skal bidra til at den enkleste og vanligste form for friluftsliv, vandring i grøntområder og naturomgivelser, blir lett tilgjengelig for alle grupper i befolkningen