Hengekøye med utsikt til vann

Tilgang til turstier i Vestfold og Telemark

Minst 90 % av innbyggerne i Vestfold og Telemark sier at de har god eller svært god tilgang til natur- og friluftsområder, enten de er sikret gjennom allemannsretten, arealplanlegging eller statlig oppkjøp av friluftsområder. Friluftslivets ferdselsårer som stier, løyper og turveier er også viktige for å nå regjeringens mål om at flere skal drive med friluftsliv i hverdagen. Denne hjemmesiden gir en oversikt over merka turstier i alle kommuner i fylket, pågående prosjekter, vedtatte strategier og føringer samt generell informasjon rundt det å arbeide med stier. Sida er aktuell for kommuner, foreninger og andre som jobber med merking av turstier.