Målsettinger og status

Innledende tekst her

Hovedmål

 • Alle innbyggere i Vestfold og Telemark skal ha gode og tilgjengelige turmuligheter der de bor og oppholder seg
 • Alle kommuner skal til enhver tid ha en oppdatert turstibase

Målsettinger Tettsteder 

 • Alle 

 • Alle innenfor definerte tettsteder skal ha tilgang på tursti nærmere enn 500 meter fra der de bor.
 • Det skal være en merket tursti ut fra alle togstasjoner og utvalgte kollektivknutepunkter i alle k
 • Alle barneskoler skal ha tilgang til en tursti innenfor 400 meter
 • Alle ungdomsskoler og videregående skoler skal ha tilgang til en tursti innenfor 1000
 • ommuner.
 • Større (definerte) idrettsanlegg skal kobles sammen med en tursti
 • Alle kommuner skal ha turstier tilrettelagt for universell utforming

Målsettinger Regionale turruter

 • Sammenhengende kyststi gjennom fylket.
 • Sammenhengende Padleled igjennom fylket
 • Utvalgte kulturmiljøer i fylket skal kobles til turstier

Målsettinger Kunnskap om ferdselsårer

Publisert: 10.02.2023 Oppdatert: 07.07.2023 kl.11.25