Aktører og turstikonsepter

En rekke aktører er involvert i prosessen rundt merking og skilting av turstier. Det finnes også en rekke ulike turstikonsepter som er verdt å synliggjøre.