Elevundersøkelsen 2021

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre.
Foto: GettyImages

Gjennomføring på Bamble vgs

I år skal undersøkelsen gjennomføres på Bamble vgs i tidsrommet 1.november til 1.desember. I hovedsak vil kontaktlærertimen benyttes til dette og elevene vil få utdelt id for pålogging av sin kontaktlærer. Det er frivillig å delta. Link til pålogging for undersøkelsen er lagt ut i VIS(Visma in-school)

Hva er formålet med Elevundersøkelsen?

 Elevundersøkelsen gir deg mulighet til å si hva du mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på nettsiden skoleporten.udir.no

Informasjon til elever

 

Informasjon til foresatte

 

Publisert: 10.11.2020 Oppdatert: 01.11.2021 kl.15.03