Elevdemokrati

Elevråd

Elevrådet ved Bø vgs består av en tillitselev fra hver av klassene, med vararepresentant. Disse velges hver høst av elevene selv.

Elevrådsleder tom. 31.12.2023 er Ane Hynne, 2 STA.

Gruppe

Tillitselev/elevråd

 

Vararepresentant

Kombiløpet

Ali Reza Hussaini

Suttisa Ketniam

1STA

Simen Kristiansen Ulverød

Doha Ali Hamad

1STB

Emma Hagen

Dothan Berhane Beyene

1STC

Emil Svartdal

Frøya Landgård Skarperud

1IDA

Eline Lian

Marius Andersen

2STA

Ane Hynne

Ruben Forbergskog

2STB

Haakon Aleksander Aamot

Anne Vågen Bunkholt

2STC

Julia Hansen Torgersen

Tygo Prinsen

2IDA

Johannes Tambla Pailow

Berhan Bulut

3STA

Kristine Ødegården Vegheim

Karianne Haustveit Aase

3STB

Celine Stadskleiv Forberg

Ida Manheim

3STC

Jostein Lunde

Osato Andrea Hagen Ogbonmwan

3IDB

Sofie Tveter

-

3IDA

Ronja Haugen Aune

-

SMU – Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget skal jobbe for at skolen, ansatte, elever og foreldre bidrar aktivt for å skape et godt skolemiljø.

Gruppe

Navn

 

Funksjon

Elev

Ronja Haugen Aune

Leder

Elev

Ane Hynne

Nestleder

Elev

Jostein Lunde

Medlem

Elev

Karianne Haustveit Aase

Medlem

Elev

Anne Vaagen Bunkholt

Medlem

Elev

Haakon Alexander Aamot

Medlem

Elev

Emil Svartdal

Medlem

Elev

Emma Hagen

Medlem

Elev

Doha Ali Hamad

Medlem

Elev

Sofie Tveter

Medlem

Skolerepr.

Jon Helge Bergane

Rektor

Skolerepr.

Runar Dragsund Elvestad

Avd.leder pedagogisk støtte

Skolerepr.

Guttorm Bringa

Avd.leder administrasjon

Ansattrepr.

Nelida Sanchez-Ruiz

Lærer

Skoleeierrepr.

Webjørn Lie

VTFK

Repr. skole-helsetjenesten

 

Louise Bech Godskesen

 

Helsesykepleier

 

Referat fra Skolemiljøutvalget:

17.10.2022

20.12.2022

28.02.2023

02.05.2023

 

 

 

 

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 26.05.2023 kl.10.48