Færder videregående skole

Sommerhilsen fra rektor.pdf

Film og info om Færder videregående skole

Her får du se litt om hva du kan møte hvis du skal begynne på Færder vgs. til høsten.

Kalender

17/08 Skolestart
05/10 Høstferie uke 41
18/12 Siste skoledag før jul
04/01 Første skoledag etter nyttår
22/02 Vinterferie uke 8