Viktig informasjon om Covid 19

Ung jente på skolen Foto: Fotograf / Getty Images Plus

Publisert:

04.11.2021

Oppdatert:

04.11.2021 kl.19.18

Kunnskapsministeren har orientert om at regjeringen gjeninnfører unntak fra fraværsreglene ut skoleåret. Elever med symptomer skal ikke behøve å gå til fastlegen for å dokumentere fraværet

Flere skoler i vårt fylke har de siste ukene hatt smittetilfeller. Disse håndteres i hovedsak ved at elevgrupper testes. Kommunenes strategi for testing og smittesporing varierer.

Over hele landet er det smittetilfeller. Det innføres ikke nasjonale tiltak nå. Kommuner med utbrudd må innføre tiltak. De som har symptomer skal holde seg hjemme og teste seg. Dersom man får påvist covid-19, må man isolere seg, som tidligere. Pålegg om isolasjon håndteres av kommunal helsetjeneste.

Når kan du vende tilbake til jobb, skole etc.:

  • Ungdom og voksne bør ha en negativ covid-19-test før de vender tilbake til jobb og skole.
  • Hvis symptomene forsvinner helt etter én dag, kan du vende tilbake til jobb og skole.
  • Ved vedvarende symptomer bør du bli hjemme til allmenntilstanden er god, symptomene er i tilbakegang og du har vært feberfri i 24 timer, uten bruk av febernedsettende preparater. I de fleste tilfellene bør du holde deg hjemme i et par dager.
  • Ved mer alvorlige eller vedvarende symptomer, kontakt lege for vurdering. 

Det er ikke lenger plikt til karantene, men nærkontakter i skole bør teste seg. Testing er frivillig. Det vil si at ingen kan nektes å komme på skolen, selv om de ikke er testet. Se Smittevernråd for befolkningen

Type kontakt

Elever

Husstandsmedlem e.l. (søsken, bestevenn, kjæreste)

 

Følges opp av helsevesenet.

Kan komme på skolen

Øvrige nærkontakter (klassen, avdelingen)

 

Uvaksinert:
Anbefales å ta en (1) test

Vaksinert/ hatt covid-19:

Behøver ingen test.

Alle:
Kan komme på skolen.

Følge med på egen helse i 10 dager. Test hvis symptomer