Voksenopplæring på Færder


Publisert:

22.09.2021

Oppdatert:

22.09.2021 kl.12.40

Elever med voksenrett har rett på voksenopplæring.

Utdanningstilbud på Færder skoleåret 2021 - 2022.

Vg1 Teknikk og industrifag   startet 20.08.20

Alle søkere til voksenopplæringen må søke elektronisk. Du søker ved å gå inn på http://vigo.no/. Papirsøknader vil ikke bli behandlet. Fyll ut søknadsskjemaet nøyaktig og legg inn all nødvendig dokumentasjon. Manglende dokumentasjon kan føre til at du ikke tas inn. Per dags dato er all undervisning på dagtid.

Har du spørsmål om inntak?

Kontakt Kjerstin Jonassen på tlf 35 91 92 70 eller mail kjerstin.s.jonassen@vtfk.no