Greveskogen videregående skole

Bilde av glade elever i klasserommet

I fokus

Bilde av elever som bruker PC

Elevundersøkelsen 2022

Det er tid for Elevundersøkelsen. Trykk her for mer informasjon til elever og foresatte.

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.