Greveskogen videregående skole

I fokus

Tilbake til normalen

Unntaket fra fraværsreglene gjeninnføres

Unntaket fra fraværsreglene gjeninnføres og gjelder ut skoleåret. Grunnleggende smittevernanbefalinger er fortsatt viktige, og vil begrense spredning av smittsomme sykdommer, inkludert covid-19.

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.

Kalender