Greveskogen videregående skole

Bilde av glade elever i klasserommet

I fokus

Bilde av skolebygget

Muntlig eksamen gjennomføres

Skolen har henvendt seg til sentrale myndigheter for råd. Basert på dette har skolen i samråd med fylkeskommunen besluttet at muntlig eksamen vil bli gjennomført i sin helhet. Les mer her.

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.