Greveskogen videregående skole

I fokus

Tilbake til normalen

Velkommen til skolestart!!!

Vi er klare for å begynne et nytt fint skoleår sammen med alle våre 900 elever! Trykk for å lese mer.

Om bytte av klasse/basisgruppe

En del elever har ønske om å bytte klasse allerede ved skolestart. På Greveskogen har vi en praksis der slike ønsker ikke innvilges før etter høstferien, og da kun etter søknad på eget skjema. Elever og foresatte vil få informasjon om dette ved skolestart.

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.

Kalender