Digitale læremidler - tips om bruk

Flere elever bruker digitale lærebøker som Unibok, Smartbok og Brettboka.

Smartbok, Unibok og Brettboka er mer enn en digital utgave eller pdf-fil av læreboka. Du kan ta notater og markere i teksten, lage bokmerker og få teksten lest opp. De fleste bøkene har innlest tale, og noen har syntetisk tale. Tale gjør det mulig å lytte til teksten samtidig som man leser, eller man kan velge å bare lytte.

  • Nøkkelen for tilgang er alltid Feide (din skolebruker).
  • Du finner en samlet oversikt over dine digitale læremidler på Pendel.no.
  • Les mer om bruk av digitale lærebøker på Elevsida (tilgang på skolens nettverk)
Har du problemer med Smartbok, Unibok eller Brettboka, så spør på biblioteket.
 
 

Publisert: 07.09.2021 Oppdatert: 22.09.2022 kl.10.31