Holmestrand videregående skole

Panorama over Holmestrand

I fokus

Høstblomst

Foresattemøter

Onsdag 25.oktober blir det foresattemøter for vg3. kl.18.00. Velkommen!

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.

Kalender