Holmestrand videregående skole

I fokus

Informasjon til elevene angående vaksinering

På grunn av forsterkede føringer fra FHI og Statsforvalteren, må vaksineringen av barn og ungdom 12-17 år gjennomføres utenfor skoletiden. Vi tilbyr derfor koronavaksine drop-in til denne aldersgruppen.Sted: Hallene på Gjøklep ungdomsskole, Holmestrand (Botne kirkevei 15) Onsdag 15. september15:00 – 17:00for elever ved Holmestrand videregående skole17:00 – 19:00 for elever ved Sande videregående skole Tirsdag 21. september15:00 – 17:00for elever ved Gjøklep ungdomsskole17:00 – 19:00 for elever ved Sande ungdomsskole19:00 – 20:00 for elever ved Hof ungdomsskole Onsdag 22. september15:00 – 17:00 for elever ved barneskolene i Holmestrand17:00 – 19:00 for elever ved barneskolene i Sande19:00 – 20:00 for elever ved barneskolen i Hof. Vi oppfordrer til å bruke hele tidsvinduet, slik at vi unngår kødannelse. Ønsker barnet følge av foresatt, er det kun mulighet for at én kan være med inn. Om barnet eller ungdommen ikke har fylt 16 år, må foresatte samtykke til vaksinering. Ved felles foreldreansvar må begge samtykke. Også barn under 16 år har rett til å få informasjon og skal høres ut fra dets alder og modenhet. Samtykkeskjemaet som ble utdelt på skolene og som er levert inn, vil fortsatt gjelde. Ungdom over 16 år er helsemessig myndige og trenger ikke samtykke av foresatte. Vi vaksinerer med Pfizers koronavaksine. Barnet må ha fylt 12 år før vaksinasjonsdatoen. Barn som blir 12 år senere, kan bestille time på vaksinesenteret. Det samme gjelder barn som trenger spesiell tilrettelegging, eller der det ikke passer å komme til oppsatt tid. Telefonnummeret til vaksinetelefonen er 33 28 42 58. Ungdom 16-17 år skal ha to doser med 8-12 ukers mellomrom. Har ungdommen hatt påvist koronasykdom, skal de kun ha én dose, og det bør gå minst 3 måneder fra positiv test. Barn 12-15 år skal ha én dose. Har barnet hatt påvist koronasykdom, skal det ikke ha vaksine. Frode Hestnes, kommunalsjef Helse og velferd Inga Marie Klæboe Faleide, kommunalsjef Oppvekst

Kalender