Holmestrand videregående skole

I fokus

Tallerken

Vi dekker til fest!

20 niendeklassinger fra hver av ungdomsskolene Gjøklep, Hof og Sande inviteres til "Vi dekker til fest" 23., 24. og 28.mars. Elevene skal lage en treretters meny med coctail og flambering under veiledning av elever på vg1 restaurant- og matfag.

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.

Kalender