Horten videregående skole

I fokus

Velkommen til skolestart ved Horten vgs onsdag 17. august

Vg1 møter kl. 0830 - Vg2 møter kl. 1230 - Vg3 møter kl. 1300. Elever i Vg2 og Vg3 får i tillegg egen innkalling til elevsamtaler som skal foregå i løpet av dagen 17. august, innkallingen kommer på Teams senest dagen før. Trykk her for all informasjon om skolestart

Hvem er vi og hva kan vi tilby på Horten videregående skole?

Se vår informasjonfilm laget av Vg2 Medieproduksjon. Her får du høre om våre utdanningsprogram og hva elevene selv synes om det å gå på Horten vgs

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.

Kalender