Horten videregående skole

I fokus

Utdanningsdirektoratets skoleinformasjon om Koronasituasjonen

Skolene skal følge gult nivå i trafikklysmodellen, med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal være rødt tiltaksnivå. Det betyr at hele skoleklasser kan være samlet og at alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med ordinære skoledager. Les mer her

Kalender