Horten videregående skole

I fokus

Vi ønsker foresatte for Vg2-elever velkommen til møte tirsdag 19. september

Vi møtes i 1. etasje kl. 1800 hvor rektor ønsker velkommen. Trykk for mer informasjon

Hvem er vi og hva kan vi tilby på Horten videregående skole?

Se vår informasjonfilm laget av Vg2 Medieproduksjon. Her får du høre om våre utdanningsprogram og hva elevene selv synes om det å gå på Horten vgs

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.

Kalender