Horten videregående skole

I fokus

Til alle foresatte

Vi vet at mange ungdommer i de neste månedene er klare for å samles ute for å være sosiale, men også feste. Vi har litt informasjon og noen tips om hvordan dere kan bidra til en god og trygg ungdomstid, spesielt i tiden fram til sommeren. Trykk her for å lese mer!

Hvem er vi og hva kan vi tilby på Horten videregående skole?

Se vår informasjonfilm laget av Vg2 Medieproduksjon. Her får du høre om våre utdanningsprogram og hva elevene selv synes om det å gå på Horten vgs

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.

Kalender