Horten videregående skole

I fokus

Husk å søke videregående!          1. mars er frist for elever og lærlinger

1. februar er frist hvis du trenger spesiell behandling av søknaden din. Trykk her for å lese mer og søke på VIGO

Hvem er vi og hva kan vi tilby på Horten videregående skole?

Se vår informasjonfilm laget av Vg2 Medieproduksjon. Her får du høre om våre utdanningsprogram og hva elevene selv synes om det å gå på Horten vgs

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.

Kalender