Horten videregående skole

I fokus

Vellykket foresattmøte for Vg3

Skolen inviterte til et informasjonsmøte for foresatte til avgangselever i Vg3 torsdag 17. november, for å snakke om blant annet russetid, eksamen, vitnemål og ikke minst veien videre. Les mer her og se presentasjon fra møtet

Hvem er vi og hva kan vi tilby på Horten videregående skole?

Se vår informasjonfilm laget av Vg2 Medieproduksjon. Her får du høre om våre utdanningsprogram og hva elevene selv synes om det å gå på Horten vgs

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.

Kalender