Særskilt tilrettelegging

Enkelte elever kan ha behov for å få særskilt tilrettelegging.

Mer informasjon finner du her: Prosedyren for tilrettelegging for opplæring

For at du som elev kan få slik tilrettelegging, må det foreligge et begrunnet behov i form av legeattest eller lignende.

Mener du at du har behov for en eller annen form for tilrettelegging kan du: 

  • ta det opp med aktuell faglærer
  • ta det opp med kontaktlærer
  • kontakte rådgiver

Tilbud om grunnleggende norskopplæring

Horten videregående skole gir tilbud om grunnleggende norskopplæring (GNO-tilbud) til elever som går i ordinær opplæring og som har kort botid i Norge. Tilbudet er behovsprøvd og periodebasert.

Publisert: 02.07.2020 Oppdatert: 04.02.2021 kl.14.25