Kurstilbud

Vi på biblioteket tilbyr kurs for elever og ansatte. De kursene vi har hatt til nå er: bibliotekopplæring, kildebruk (kildekritikk og søketeknikk), siteringsteknikk, fordypningsoppgave i norsk og bruk av bibliotekets digitale ressurser på nett. Det er bare å ta kontakt og vi skreddersyr kurs etter behov

Bibliotekopplæring

Alle Vg1 elever får obligatorisk opplæring i bruk av biblioteket og de tjenestene vi tilbyr. Dette er både en opplæring i bibliotektilbudet lokalt på skolen, men også en introduksjon til bibliotektjenestene ved andre bibliotek/utdanningsinstitusjoner.

Kildebruk (kildekritikk og søketeknikk)

Det å finne og vurdere kilder av forskjellig slag er krevende og denne ferdigheten må utvikles gjennom målrettet opplæring. Biblioteket holder kurs i kildebruk med hovedfokus på kildekritikk og søketeknikk.

Siteringsteknikk

Riktig kildebruk er viktig for oppgavens troverdighet og etterrettelighet. Det er viktig at opphavsretten til det en siterer fra fremkommer på riktig måte.

Fordypningsoppgave i norsk

Biblioteket tilbyr innføringskurs i forbindelse med fordypningsoppgave i norsk. Læreren bestiller kurs for sin klasse. Kurset tar opp blant annet kravene til oppgaven, bokvalg og nettressurser. Bibliotekets rolle og hvordan biblioteket kan hjelpe eleven til å gjennomføre oppgaven på best mulig måte er også temaer på kurset. Etter fullført kurs kan elevene booke tid for individuell veiledning.

Bruk av bibliotekets digitale ressurser på nett

Biblioteket abonnererer på det engelspråklige oppslagsverket World Book og har Atekst (avisartikler) og Pressreader (aviser og tidsskrifter på nett) tilgjengelig for elever og ansatte. Vi tilbyr kurs i hvordan disse ressursene kan brukes i forbindelse med skolearbeidet.

Publisert: 12.06.2020 Oppdatert: 14.04.2021 kl.10.04