Ansatte og kontaktinfo

Ønsker du å kontakte Nettskolen Vestfold sender du en e-post til vårt postmottak: nettskolen@vtfk.no

Administrasjon

Pål Simen Hem

Avdelingsleder

paal.simen.hem@vtfk.no

93229900

33079062

Pål Simen har vært leder på Nettskolen siden 2019. Han er ekspert på sanntidsundervisning i digitale klasserom, og har gjennom mange år lært opp nettlærere, fylkesansatte og høyskoleansatte i hvordan drive en virtuell skole, og hvordan være en dyktig lærer i det digitale klasserommet. Han har jobbet med IKT og læring i ca. 20 år og har høgskoleutdanning i elektronikk, økonomi, veiledning, IKT og PPU i fagkretsen.

Pål Simen fullførte sin masteroppgave våren 2020 innen IKT i læring på Høgskolen på Vestlandet, som handler om interaksjon i digitale klasserom. Han har jobbet på Nettskolen siden våren 2016.

 
 
Ann-Helen Bakke

Studiekoordinator

annhelen.bakke@vtfk.no

48482321

Guro Huneide Hetland

Prosjektleder og digitalpedagog

guro.huneide.hetland@vtfk.no

41521828

33079169

Guro har jobbet som realfagslærer på Horten vgs. siden 2006 og var prosjektleder for utvikling av «forskerlinja».

Hun startet på Nettskolen i 2015 som IT -pedagog og prosjektleder for «Klar1P2P», et tilbud til elever som skulle opp til ny, utsatt eksamen i matematikk. Guro har også vært prosjektleder for å utvikle digitale løsninger for Voksenagronomutdanningen i landet, i samarbeid med Innlandet fylkeskommune og Høgskolen i Innlandet. 


På Nettskolen jobber Guro nå som digitalpedagog og er prosjektleder for et samarbeidsprosjekt med USN. I prosjektet utvikles det et nettbasert forkurs i matematikk. Kurset er for deltakere som ikke tilfredsstiller matematikkravet for å komme inn på lærerutdanningen.

 
 

Nettlærere

Marius Vøllestad

Lektor m/tilleggsutdanning - Spansk nivå III

marius.vollestad@nissedal.kommune.no>

95 87 17 07

35 04 84 82

Line Klavenes Berg

Lektor m/tilleggsutdanning - Matematikk R1

line.klavenes.berg@vtfk.no

45 46 73 95

30 07 90 47

Lisa Zhe Feng Nordgård

Adjunkt m/tilleggsutdanning - Kinesisk nivå I

zheno@trondelagfylke.no

98068877

72811320

Jan Jensen

Lektor m/tilleggsutdanning - Informasjonsteknologi 2

jan.jensen@vtfk.no

99 69 65 40

Skule Notø

Lektor m/tilleggsutdanning - Forsering matematikk 1T

skule.noto@vtfk.no

41224444

Endre Madsbu

Lektor - Forsering matematikk 1T

endre.madsbu@hedmark.org

90952481

Navn

Studierektor 1

epost@vtfk.no

12345678

Inger Lindseth

Lektor m/tilleggsutdanning - Matematikk R2

inger.lindseth@vtfk.no

41 64 10 41

33 07 90 73

Inger er utdannet fysiker med dr.ing i materialfysikk fra NTNU. Etter endt utdanning jobbet hun en stund som forsker ved SINTEF i Trondheim. Deretter tok Inger praktisk-pedagogisk utdanning for å bli lektor, og har siden undervist i matematikk og fysikk ved Horten videregående skole. Inger har siden 2013 også undervist i ulike matematikkfag på Nettskolen.

Tor Kristian Brænde

Lektor m/tilleggsutdanning - Tysk nivå III

torbr@viken.no

96910066

Monique Udnæs

Lektor m/tilleggsutdanning - Fransk nivå III

monique.udnes@vtfk.no

95 78 96 49

Rafiq Belqaid

Adjunkt m/tilleggsutdanning - Forsering matematikk 1T

rafiq.belqaid@vtfk.no

45296370

33042415

Bjørn Helge Rømen

Lektor m/tilleggsutdanning - Forsering matematikk 1T

bjorn.helge.romen@vtfk.no

91309937

Ken Moe Carstens

Adjunkt m/tilleggsutdanning

ken.moe.carstens@tffk.no

95936788