Ansatte og kontaktinfo

Ønsker du å kontakte Nettskolen Vestfold sender du en e-post til vårt postmottak: nettskolen@vtfk.no

Administrasjon

Pål Simen Hem

Avdelingsleder

paal.simen.hem@vtfk.no

93229900

33079062

Pål Simen har vært leder på Nettskolen siden 2019. Han er ekspert på sanntidsundervisning i digitale klasserom, og har gjennom mange år lært opp nettlærere, fylkesansatte og høyskoleansatte i hvordan drive en virtuell skole, og hvordan være en dyktig lærer i det digitale klasserommet. Han har jobbet med IKT og læring i ca. 20 år og har høgskoleutdanning i elektronikk, økonomi, veiledning, IKT og PPU i fagkretsen.

Pål Simen fullførte sin masteroppgave våren 2020 innen IKT i læring på Høgskolen på Vestlandet, som handler om interaksjon i digitale klasserom. Han har jobbet på Nettskolen siden våren 2016.

 
 
Ann-Helen Bakke

Studiekoordinator

annhelen.bakke@vtfk.no

48482321

Guro Huneide Hetland

Prosjektleder og digitalpedagog

guro.huneide.hetland@vtfk.no

41521828

33079169

Guro har jobbet som realfagslærer på Horten vgs. siden 2006 og var prosjektleder for utvikling av «forskerlinja».

Hun startet på Nettskolen i 2015 som IT -pedagog og prosjektleder for «Klar1P2P», et tilbud til elever som skulle opp til ny, utsatt eksamen i matematikk. Guro har også vært prosjektleder for å utvikle digitale løsninger for Voksenagronomutdanningen i landet, i samarbeid med Innlandet fylkeskommune og Høgskolen i Innlandet. 


På Nettskolen jobber Guro nå som digitalpedagog og er prosjektleder for et samarbeidsprosjekt med USN. I prosjektet utvikles det et nettbasert forkurs i matematikk. Kurset er for deltakere som ikke tilfredsstiller matematikkravet for å komme inn på lærerutdanningen.

 
 
Bjørnar Ås

Digitalpedagog og teknisk support

bjornar.aas@vtfk.no

90121121

Nettlærere

Marius Vøllestad

Nettlærer - Spansk nivå III

marius.vollestad@nissedal.kommune.no>

95 87 17 07

35 04 84 82

Line Klavenes Berg

Nettlærer - Matematikk R1

line.klavenes.berg@vtfk.no

45 46 73 95

30 07 90 47

Lisa Zhe Feng Nordgård

Nettlærer - Kinesisk nivå I

zheno@trondelagfylke.no

98068877

72811320

Jan Jensen

Nettlærer - Informasjonsteknologi 1, og forsering matematikk 1T

jan.jensen@vtfk.no

99 69 65 40

Skule Notø

Nettlærer - Forsering matematikk 1T

skule.noto@vtfk.no

41224444

Endre Madsbu

Nettlærer - Forsering matematikk 1T

endre.madsbu@vtfk.no

90952481

Luying Belsnes

Nettlærer - Kinesisk nivå I

luying.wang.belsnes@vtfk.no

93891907

Knut Sagafos

Nettlærer - Matematikk S1

knut.sagafos@vtfk.no

45255878

Ida Jacobsen

Nettlærer - Fysikk 1

ida.jacobsen@vtfk.no

45453499

Inger Lindseth

Nettlærer - Matematikk R2

inger.lindseth@vtfk.no

41 64 10 41

33 07 90 73

Inger er utdannet fysiker med dr.ing i materialfysikk fra NTNU. Etter endt utdanning jobbet hun en stund som forsker ved SINTEF i Trondheim. Deretter tok Inger praktisk-pedagogisk utdanning for å bli lektor, og har siden undervist i matematikk og fysikk ved Horten videregående skole. Inger har siden 2013 også undervist i ulike matematikkfag på Nettskolen.

Tor Kristian Brænde

Nettlærer - Tysk nivå I+II og Tysk nivå III

tor.kristian.brende@vtfk.no

96910066

Monique Udnæs

Nettlærer - Fransk nivå III

monique.udnes@vtfk.no

95 78 96 49

Rafiq Belqaid

Nettlærer - Forsering matematikk 1T

rafiq.belqaid@vtfk.no

45296370

33042415

Bjørn Helge Rømen

Nettlærer - Forsering matematikk 1T

bjorn.helge.romen@vtfk.no

91309937

Ken Moe Carstens

Nettlærer - Forsering matematikk 1T

ken.moe.carstens@vtfk.no

95936788

Espen Rosén

Nettlærer - Spansk nivå I+II

espen.rosn@vtfk.no

45242719

Lene Ask Andreassen

Nettlærer - Matematikk 1T

lene.ask.andreassen@vtfk.no

Siv Elise Karlsen

Nettlærer - Fysikk 2

siv.elise.karlsen@vtfk.no

47272440