Ansatte og kontaktinfo

Ønsker du å kontakte Nettskolen Vestfold sender du en e-post til vårt postmottak: nettskolen@vtfk.no

Administrasjon

Pål Simen Hem

Avdelingsleder

mail_outlinepaal.simen.hem@vtfk.no

smartphone93229900

call33079062

Pål Simen er ekspert på sanntidsundervisning i digitale klasserom, og har gjennom mange år lært opp nettlærere, fylkesansatte og høyskoleansatte i hvordan drive en virtuell skole, og hvordan være en dyktig lærer i det digitale klasserommet. Han har jobbet med IKT og læring i ca. 20 år og har høgskoleutdanning i elektronikk, økonomi, veiledning, IKT og PPU i fagkretsen. Pål Simen fullførte sin masteroppgave våren 2020 innen IKT i læring på Høgskolen på Vestlandet, som handler om interaksjon i digitale klasserom. Han har jobbet på Nettskolen siden våren 2016.

  • {{text}}
{{hotkey}}
 
 
{{text}}
 
 
 
Liv Asborg Tollefsjord

IKT-informasjonsansvarlig + studiekoordinator

mail_outlineliv.tollefsjord@vtfk.no

smartphone97715848

call33079254

Guro Huneide Hetland

Lektor m/tilleggsutdanning + studiekoordinator

mail_outlineguro.huneide.hetland@vtfk.no

smartphone41521828

call33079169

Guro er lektor i realfag og er studiekoordinator. Hun har ansvar for elevopptak, eksamensavvikling og andre skoleadministrative arbeidsoppgaver.

  • {{text}}
{{hotkey}}
 
 
{{text}}
 
 
 

Nettlærere

Marius Vøllestad

Lektor m/tilleggsutdanning - Spansk nivå III

mail_outlinemarius.vollestad@nissedal.kommune.no>

smartphone95 87 17 07

call35 04 84 82

Line Klavenes Berg

Lektor m/tilleggsutdanning - Matematikk R1

mail_outlineline.klavenes.berg@vtfk.no

smartphone45 46 73 95

call30 07 90 47

Lisa Zhe Feng Nordgård

Adjunkt m/tilleggsutdanning - Kinesisk nivå I

mail_outlinezheno@trondelagfylke.no

smartphone98068877

call72811320

Jan Jensen

Lektor m/tilleggsutdanning - Informasjonsteknologi 2

mail_outlinejan.jensen@vtfk.no

smartphone99 69 65 40

Skule Notø

Lektor m/tilleggsutdanning - Forsering matematikk 1T

mail_outlineskule.noto@vtfk.no

smartphone41224444

Endre Madsbu

Lektor - Forsering matematikk 1T

mail_outlineendre.madsbu@hedmark.org

smartphone90952481

Navn

Studierektor 1

mail_outlineepost@vtfk.no

smartphone12345678

Inger Lindseth

Lektor m/tilleggsutdanning - Matematikk R2

mail_outlineinger.lindseth@vtfk.no

smartphone41 64 10 41

call33 07 90 73

Inger er utdannet fysiker med dr.ing i materialfysikk fra NTNU. Etter endt utdanning jobbet hun en stund som forsker ved SINTEF i Trondheim. Deretter tok Inger praktisk-pedagogisk utdanning for å bli lektor, og har siden undervist i matematikk og fysikk ved Horten videregående skole. Inger har siden 2013 også undervist i ulike matematikkfag på Nettskolen.

Tor Kristian Brænde

Lektor m/tilleggsutdanning - Tysk nivå III

mail_outlinetorbr@viken.no

smartphone96910066

Monique Udnæs

Lektor m/tilleggsutdanning - Fransk nivå III

mail_outlinemonique.udnes@vtfk.no

smartphone95 78 96 49

Rafiq Belqaid

Adjunkt m/tilleggsutdanning - Forsering matematikk 1T

mail_outlinerafiq.belqaid@vtfk.no

smartphone45296370

call33042415

Bjørn Helge Rømen

Lektor m/tilleggsutdanning - Forsering matematikk 1T

mail_outlinebjorn.helge.romen@vtfk.no

smartphone91309937

Ken Moe Carstens

Adjunkt m/tilleggsutdanning

mail_outlineken.moe.carstens@tffk.no

smartphone95936788