Melsom videregående skole

Elever ler av noe de ser på pc-en

I fokus

Elever i bunad med norske flagg i bakgrunnen

Skoleavslutning for Vg3

Vi inviterer avgangsklassene våre til en høytidlig avslutning onsdag den 15. juni kl. 17.00.

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.