Melsom videregående skole

Et lam som sutter på øret til et annet lam

I fokus

Jente og gutt ser på pc-skjerm

Annulering av norskeksamen

Informasjon for elever som ønsker å annullere eksamen og få dispensasjon etter skriftlig eksamen 22. mai 2023. Søknadsfristen er 7. juni.

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.