Melsom videregående skole

Fem ungdommer går mot kameraet på en åpen plass foran skolen

I fokus

fem barn vinker og smiler

Prosjekt Peru

22. september er skolens aksjonsdag. Denne dagen bruker elevene til å samle inn penger til et barnehjem i Peru. Klikk for mer informasjon

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.