Samling nr. 2 med voksenagronomen

Voksne elever i klasserom
Studentene får presentert en rive Foto: Helle M.S. Johannessen

Av:

Helle MS Johannessen

Publisert:

06.10.2021

Oppdatert:

13.12.2021 kl.14.39

Melsom videregående skole tilbyr nettbasert agronomutdanning for voksne der læreplanen er tilpasset voksne i arbeid.

Utdanningen skal gi kunnskap og trygghet til å drive et gårdsbruk. Vestfold fylkeskommune har hatt tilbud om denne populære utdanningen i flere år allerede.

Agronomutdanninga går over to år på deltid. Fullført opplæring og bestått eksamen gir grunnlag for kompetansebevis/yrkeskompetanse som agronom. 

Det er sju obligatoriske samlinger per skoleår, i tillegg til teoriforelesninger på nett og veiledning. Samlingene foregår primært på Melsom videregående skole.

I helgen har vi hatt samling nr 2 for årets voksenagronomer. De er i gang med modulen Planteproduksjon, og tema for helgens samling har vært "Eng til grovfôrproduksjon".

Vi har hatt forelesninger i klasserom om engvekstene og vekstsesongen i grovfôrproduksjonen, foredrag med NLR om grassorter og høstetidspunkt, samt presentasjon av et eksempel på maskinsamarbeid, med utgangspunkt i høstelaget her, bestående av Grovfôrteam og Ramnes Maskinstasjon.

Ute fikk deltagerne en gjennomgang av maskinene i grashøstelinja til høstelaget, samt gjennomgang av treskeren.

Neste samling blir temaet kornproduksjon, gjødsel og gjødselplalegging, fôrmais og frøproduksjon. Vi gleder oss allerede!

243564411_1530846443929212_582288328993905258_n.jpg243582856_380668800417000_2098200722632360354_n.jpg244323339_622581185774033_680218706644620439_n.jpg244336027_238828958151848_89719784082446565_n.jpg243920050_2083192231828250_3205867935006615526_n.jpg244349699_1649441715263628_1417627099607005850_n.jpg