Søke lånekassen om stipend?


Publisert:

11.11.2019

Oppdatert:

16.09.2021 kl.13.38

Alle som har fått skoleplass har rett på stipend fra Statens lånekasse, men har du husket å søke om det? Søknadsfristen er 15. november for inneværende skoleår. Søk her.