Voksenagronom Telemark

Vårt 2-årige Agronomkurs er tilpassa voksne som er i jobbsituasjon og som ønsker kunnskaper om landbruk og formell kompetanse som Agronom. Etter fullført kurs vil deltakere få Vitnemål for Agronom.

Vi starter nytt Voksenagronomkurs høsten 2020, som avsluttes våren 2022.

Kurset gjennomføres i henhold til ny (2017) nasjonal modell for Voksenagronom.

Det blir 2-dagers-samlinger på Nome vgs, Avd. Søve en fredag/lørdag hver måned, der innholdet blir en kombinasjon av undervisning i klasserom og evt. befaringer/ekskursjoner ute. Totalt vil det være 20 samlinger i denne formen. Det vil være obligatoriske innleveringsoppgaver knyttet til hver samling.

2-dagers-samlingene har følgende tider, ofte første helg hver måned:

  • Fredag 16:00 – 21:00
  • Lørdag 9:00 – 16:00

I tillegg til 2-dagers-samlingene vil det være praksisdager knyttet til de ulike fagene. Det er planlagt 16 praksisdager i løpet av de 2 årene. Deltakerne blir her delt i mindre grupper. Disse praksisdagene kan organiseres sammen med de ordinære samlingene, eller de kan legges delvis på kveldstid. Dette vil vi avtale i samarbeid med deltakerne.

Det er satt en nedre aldersgrense på 25 år for Voksenagronom. Dette skyldes at kurset skal være forbeholdt voksne.

Informasjon

Vi kan dessverre ikke invitere til informasjonsmøte, pga. Corona-situasjonen.

Interesserte til Voksenagronom bes ta kontakt med:

Irene Ingvaldsen, epost irene.ingvaldsen@vtfk.no eller mobil 909 52 074

Presentasjonen fra informasjonsmøtet før forrige oppstart, som ble holdt Torsdag 12.april 2018, kan du se her.

Søknadsfrist

Søknadsfrist til Voksenagronom var 8. Mai 2020.

Studiet er nå fulltegnet, men vi tar fortsatt inn søkere til venteliste. 14.august har vi 3 søkere på venteliste. 

Dersom noen avstår fra plassen sin, eller slutter underveis, vil vi tilby plass til neste på ventelisten. 

Søknad om opptak sendes digitalt direkte til skolen.

Link til digitalt søknadsskjema finner du her - https://skjema.vtfk.no/skjema/VTFK0041/ 

Ved spørsmål om søknad ta kontakt med Irene Ingvaldsen, epost irene.ingvaldsen@vtfk.no  eller mobil 909 52 074

Kursinnhold

Kursinnholdet tilsvarer de læreplanene som gjelder for programfagene for Vg2 Landbruk og Gartneri og for Vg3 Landbruk.

For Vg2 Landbruk og Gartneri inngår det to obligatoriske fag: Produksjon og tjenesteyting, og Forvaltning og Drift.

Se link under for læreplanene for programfagene i Vg2 Landbruk og Gartnernæring:

Læreplan i felles programfag for Vg2 Landbruk og Gartnernæring

For Vg3 Landbruk inngår det tre obligatoriske fag: Plante- og Husdyrproduksjon, Gårdsdrift, Utmark og kulturlandskap

Se link under for læreplanene for programfagene i Vg3 Landbruk:

Læreplan i felles programfag Vg3 Landbruk 

I tillegg til de tre obligatoriske fagene i Vg3, skal det velges to av følgende 4 fag:

Læreplan i Traktor og Maskiner

Læreplan i Økonomi og Driftsledelse

Læreplan i Økologisk Landbruk 1 og 2

Obligatorisk Eksamen

Alle innleveringer til Voksenagronom må være godkjent for å få avlagt eksamen.

April 2021 avholdes en tverrfaglig praktisk eksamen i programfagene fra Vg2.

Februar/Mars 2022 avholdes en tverrfaglig praktisk eksamen i programfagene fra Vg3.

Mai 2022 avholdes i tillegg en skriftlig eller muntlig eksamen i et av de 2 valgfrie programfagene.

Realkompetansevurdering

De fleste av våre deltakere har erfaring fra landbruk, og de må gjennomføre en Realkompetansevurdering for å dokumentere at de innehar kunnskaper og ferdigheter tilsvarende programfagene på Vg1 Naturbruk. Vi vil gjennomføre en Realkompetansevurdering av deltakerne, helst før oppstart av Voksenagronomkurset.

Vi underviser ikke i fellesfagene (norsk, engelsk osv.) som inngår i Vg1 Naturbruk og Vg2 Landbruk og Gartneri, da våre deltakere forutsettes å ha minst generell studiekompetanse fra før, eller minst 5 års yrkeserfaring. Dette gir fritak for fellesfag i en yrkesutdannelse.

Referanser fra tidligere elever

Les om erfaringene fra to av våre tidligere elever

Bondebladet September 2010:

Se artikkel om Jon Søli i Bondebladet 2010

Kanalen April 2016:

Se oppslag Kanalen april 2016

Kontaktinformasjon

Interesserte til Voksenagronom bes ta kontakt med

Irene Ingvaldsen, epost irene.ingvaldsen@vtfk.no  eller mobil 909 52 074

Publisert: 22.06.2020 Oppdatert: 14.08.2020 kl.10.06