Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Ny fylkeskommunal PP-rådgiver ved Rjukan og Notodden videregående skoler

Fylkestinget vedtok i november 2021 å si opp samarbeidsavtalen med Midt-Telemark PPT. Den fylkeskommunale PP-tjenesten overtar ansvaret for PP-tjeneste fra 1.jan 2023.

Vedtak fra Fylkestinget:

Vestfold og Telemark fylkeskommune trer ut av avtale om vertskommunesamarbeid for pedagogisk-psykologisk tjeneste med Midt-Telemark PPT. Uttreden får virkning et år fra oppsigelsestidspunktet. Avtalen sies opp 31.12.2021.

Fylkesutvalget ønsker å understreke viktigheten av å forstå de lokale utfordringene hos mindre skoler og ha en sterk PP-tjeneste tjeneste selv på skoler med færre elever. Fylkesutvalget ønsker også et sterkt samarbeid mellom PPT og de kommunale tjenestene, og stiller seg også positive til teamorganiseringen med enere og toere. Personene skal ha og kontorsted på de skolene de betjener. På samme måte som PP rådgivere i andre deler av fylket har kontorsted på skolene og bosted innen rimelig avstand.

 

Vi har nå den gleden å kunne meddele at Gro Synnøve Bergsland er tilsatt som PP-rådgiver og vil som hovedsak betjene Rjukan og Notodden videregående skoler. Gro Synnøve inngår i PP-rådgiverteamet til Vestfold og Telemark fylkeskommunale PP-tjeneste, med teamtilhøringhet til Telemark.

Gro Synnøve har en solid kompetanse og lang erfaring fra PP-tjenesten i Tinn, både som rådgiver og leder. På Rjukan vgs har dere lært Gro Synnøve å kjenne som sosialpedagogiskrådgiver siste tiden. Gro Synnøve har et stort engasjement, gode verdier og samarbeidsevner. Hun er bosatt i Rjukan og kjenner området i Øst-Telemark godt.

imagelxdf.png

Om seg selv, sier Gro Synnøve:

Jeg er 49 år gammel, gift med Steinar og har to voksne barn på 23 og 25 år. Jeg har bakgrunn fra grunnskolen både som kontaktlærer og PP-rådgiver, de siste to årene som karriereveileder og sosialpedagogisk rådgiver på Rjukan vgs. Jeg har stortrivdes i denne jobben, men ble fristet til å søke på stilling som PP rådgiver i videregående skole. Gleder meg stort til å ta fatt på nye utfordringer og til å stifte bekjentskap med nye mennesker og spennende oppgaver. Som PP-rådgiver er jeg opptatt av systemperspektivet og hvordan vi sammen kan bidra til at skolene lykkes med tilrettelegging på en måte som favner alle elevene, innenfor et inkluderingsperspektiv. Videre ønsker jeg at PP-tjenesten skal være et lavterskeltilbud hvor ansatte og øvrige samarbeidspartnere kan komme for generelle råd og drøftinger i små og store saker.

Vi ser frem til å få Gro Synnøve med på laget og ønsker henne varmt velkommen som en del at den fylkeskommunale PP-tjenesten. Hun tiltrer 1.jan 2023.

 

Les mer om PP-tjenesten på nettsidene til Vestfold og Telemark fylkeskommune

Publisert: 29.04.2020 Oppdatert: 15.11.2022 kl.08.58