Nettundervisning ved Notodden vgs.

Mange elever klarer ikke å følge ordinær undervisning i videregående skole. Psykiske og fysiske utfordringer som Crohns, kronisk utmattelse og hypersensitivitet fører til at mange elever står uten et fungerende opplæringstilbud. Vi har jobbet med nettbasert undervisning siden 2001 og vår erfaring er at de aller fleste er i stand til nå målene sine gjennom et tilpasset opplegg.

Vi har utviklet en opplæringsmodell hvor vi gjennomfører all opplæring over Internett. Opplæringsmodellen har fire hovedprinsipper

Tilpasning: Som elev ved Nettskolen Telemark får du en fagplan tilpasset dine muligheter. Dette gjelder særlig i forhold til studiebelastning og graden av sosial interaksjon

Komprimering: De aller fleste fag går over et semester. Dette medfører at du som elev kun trenger å konsentrere deg om et, to eller tre fag om gangen - avhengig av arbeidskapasitet. Det medfører også at vi kan starte opp nye elever høst og vår.

Felles undervisning: I alle fag er det fast ukentlig undervisning i et virtuelt klasserom. Omvendt undervisning, diskusjon og oppgaveløsning er sentralt her, ved siden tradisjonell "tavleundervisning"

Tett oppfølging: Minst annenhver uke skal du som elev møte læreren i hvert fag til samtale. Den nære relasjonen mellom lærer og elev gir gode muligheter for individuelle tilpasninger. lærerne er også tilgjengelige på epost hver dag og det settes opp ekstra møter hvis du trenger det.

De som studerer hos oss blir registrert som elever ved Notodden videregående skole. Som elev får man standpunktkarakter i alle fag og man kan i likhet med ordinære elever bli trukket ut til skriftlige og muntlige eksamener. Som elev kan man også søke lån og stipend.

Utdanningstilbud

Mange elever gjennomfører hele sin videregående utdanning hos oss. Vi tilbyr følgende utdanningsprogram og programområder:

  • Studiespesialisering innenfor språk, samfunnsfag og økonomi
  • Påbygg til studiekompetanse
  • Studiekompetanse gjennom 23/5 regelen
  • Restopplæring og enkeltfag

Opptak

Vi har løpende inntak gjennom året og vi starter opp nye elever i løpet av få dager. Elever som blir innmeldt etter henholdsvis høstferien og vinterferien vil i det fleste tilfeller måtte vente til neste semester før de kan starte opp.

Nettskolen Telemark/ Notodden Ressurssenter er en offentlig utdanningsinstitusjon og kan ikke ta betalt av privatpersoner. Våre oppdragsgivere er hovedsakelig fylkeskommuner, NAV og videregående skoler. Kontakt oss gjerne hvis du ønsker å studere her, vi kan hjelpe deg i forhold til kontakten med det offentlige.

Bård Løvgren
Ansvarlig for nettundervisning