Nøtterøy videregående skole

I fokus

Informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte 26. januar kl.18. Dette møtet er for foresatte som har ungdom i 10-klasse, og som ønsker å gjøre seg kjent med skoletilbudet på Nøtterøy vgs. Les mer

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.