Nøtterøy videregående skole

I fokus

Skolestart 2022

Alt du trenger å vite om skolestarten og de første ukene av skoleåret finner du her.

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.