Studie- og yrkesveiledning

Rådgiverene har ansvar for yrkes- og studieveiledning.
Rådgivernes hovedoppgaver er:

 • Individuell studieveiledning
 • Orientering om høyskoler og universiteter
 • Orientering om opptakskrav, søknadsprosedyrer og søknadsfrister
 • Arrangere turer til utdanning- og yrkesmesser

Nedenfor finner du lenker til nettsteder der vi som rådgivere kan anbefale deg å søke informasjon:

Generell informasjon:
 • vilbli.no  Gir informasjon om videregående opplæring
 • samordnaopptak.no   Gir informasjon om studiemuligheter og opptakskrav ved universiteter og høgskoler.
 • utdanning.no  Gir informasjon om utdanningsmuligheter i Norge.
 • lanekassen.no Gir informasjon om rett til lån og stipend til videregående- og høyere utdanning.
 • nokut.no  Nasjonalt organ for kvalitetssikring av utdanning i utlandet.
 • aetat.no  Gir informasjon om jobbmuligheter + inneholder interesse- og yrkesvalgtester.
 • folkehogskole.no  Gir informasjon om alle folkehøgskolene i Norge.
 • mil.no  Gir informasjon om utdanningsmuligheter i forsvaret.
 • studievalg.no  Gir informasjon om studiemuligheter i Norge og i utlandet.
 • bjorknes.no  Privat videregående skole i Oslo for de som ønsker å ta opp fag.
 • you-portalen.no (digitalt verktøy for yrkes- og utdanningsveiledning)
 • siu.no (senter for internasjonalisering og høyere utdanning i utlandet)
Universiteter i Norge:
Høyskoler i Norge:

Finn alt om høyskoler i Norge på Utdanning.no

 • aho.no (Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo)
 • nhh.no (Norges handelshøgskole i Bergen)
 • nih.no (Norges idrettshøgskole i Oslo)
 • nmh.no (Norges musikkhøgskole i Oslo)
 • veths.no (Norges veterinærhøgskole på NMBU Ås)
 • khib.no (Kunsthøgskolen i Bergen)
 • khio.no (Kunsthøgskolen i Oslo)
 • ndh.no    (Norges dansehøyskole)
 • bi.no    (Handelshøgskolen BI)

 

Utdanning/kurs i utlandet:
 • ansa.no   (gir informasjon om utdanningsmuligheter i Europa)
 • ploteus.no   (gir informasjon om utdanningsmuligheter i Europa)
 • eurodesk.no   (gir informasjon om utveksling og arbeidspraksis i utlandet
 • kaleidoskopet.com  (gir informasjon og reportasjer om ulike utdanningssteder rundt i verden)
 • bjorknes.no   (agentbyrå for utdanning i utlandet)
 • britishcouncil.no   (gir informasjon om utdanningsmuligheter i Storbritannia)
 • gatewaycollege.no   (administrerer ulike studier i utlandet bl.a. exphil på Bali, Mexico, Brasil, Cuba m.m)
 • Gostudy.no   (agentbyrå for studier i utlandet)
 • out.no   (agentbyrå for enkelte universiteter i utlandet)
 • Sonans Interstudies.no   (agentbyrå for enkelte universiteter i Europa)
 • kilroyeducation.no   (agentbyrå for internasjonal utdanning)
 • ef.com   (privat byrå for språkreiser og utveksling til utlandet)
 • afs.no   (privat byrå for språkreiser og utveksling til utlandet)
 • aspecthighschool.com   (privat byrå for språkreiser og utveksling til utlandet)
 • sts-education.no   (privat byrå for språkreiser og utveksling til utlandet)
 • yfu.no   (privat byrå for ungdomsutveksling)
 • gospeak.no  (privat byrå for utveksling til USA) 
 • sprakreisebyraet.no   (privat byrå for språkreiser rundt i Verden
 • studyacrossthepond.com (informasjon om høyskoler og universiteter i Storbritannia)

 

 

Publisert: 08.06.2020 Oppdatert: 31.08.2020 kl.13.51