Bygg- og anleggsteknikk

Har du praktisk sans, nøyaktighet og godt håndlag?

Er bygg- og anleggsteknikk noe for deg?

Du lærer

 • produksjon og oppføring av nye bygninger og anlegg
 • ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg
 • om klima og teknologi
 • om bruk av tegninger, beskrivelser og beregninger
 • om kvalitet og sikkerhet
 • materialkunnskap

Du bør være

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • selvstendig og nøyaktig
 • god til å samarbeide

Du kan bli

 • vei- og anleggsfagarbeider eller asfaltør
 • anleggsgartner eller anleggsmaskinfører
 • maler, murer, tømrer eller rørlegger
 • stillasbygger, taktekker eller blikkenslager
 • trevaresnekker eller glassfagarbeider
  Se alle yrker og kompetanser

Arbeidssteder

 • offentlig eller privat virksomhet
 • større eller mindre håndverksbedrifter
 • industri- eller entreprenørbedrifter
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.no

Byggfag

Utdanningsprogrammet for Bygg- og anleggsteknikk Vg1 er sammensatt av mange fag/yrker som alle har sine særpreg, men også noe felles. Velger du denne linjen forberedes du til et yrke innenfor bygg- og anleggsnæringen.
Det første året vil gi deg et godt grunnlag for valg av videre yrkesopplæring. I Vg2 velger du hvilket yrke du vil gå videre med.
Hos oss kan du det andre året velge 3 ulike programområder: Treteknikk, Byggteknikk eller Anleggsteknikk

Dine mål og muligheter

Hvis du vil bli tømrer, murer, betongarbeider, anleggsmaskinfører, maler, rørlegger, blikkenslager, trelastarbeider, trevare- og bygginnredningsarbeider, asfaltlegger, tunnelarbeider eller stilasbygger, er Vg1 Bygg- og anleggsteknikk starten på en yrkeskarriere.
Du som velger Bygg- og anleggsteknikk bør kunne jobbe selvstendig men også sammen med andre. Du jobber ofte med andre yrkesgrupper på ulike bygge- og anleggsprosjekter. Kravene til kvalitet og sikkerhet i arbeidet er høye.

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

Fellesfag

Norsk, matte, naturfag, engelsk, kroppsøving

 

Programfag Vg1 

I Vg1 er programfagene produksjon, tegning og bransjelære og yrkesfaglig fordypning felles. I programfagene gjør du enkle arbeidsoppgaver innenfor de 20 fagene du kan velge i Vg2. Opplæringen foregår i skolens verksteder eller i skolens nærmiljø.


Produksjon: I faget lærer du å bygge nytt og å vedlikeholde og modernisere gamle bygg. Du lærer å bruke ulike typer verktøy og materialer. Du planlegger, gjennomfører og vurderer ditt eget arbeid.

Tegning og bransjelære: I faget lærer du å lese og forstå ferdige tegninger og å lage enkle tegninger som grunnlag for produksjon. Vi bruker både papir og blyant og IKT-baserte tegneprogram som Archicad. Du skal også kunne kalkulere og beregne eget arbeid og dokumentere dette. En annen viktig del av faget er helse, miljø og sikkerhet i byggebransjen.

Du skal få kjennskap til fagene innenfor følgende områder; Anleggsteknikk, Byggteknikk, Klima-, energi- og miljøteknikk, Overflateteknikk og Treteknikk

Yrkesfaglig fordypning (YFF): I faget får du mulighet til å prøve ut flere sider av lærefagene innen Bygg- og anleggsteknikk. Du blir kjent med det yrket du ønsker å utdanne deg til, og du får erfaring med de arbeidsmåtene som er vanlige i ulike yrker. Det vil være utplassering i bedrift en periode på høsten og en på våren.

 

Vg2 Anleggsteknikk, Byggteknikk, Treteknikk

Studierektor Bygg- og anleggsfag

Fellesfag
Norsk, engelsk, samfunnsfag, kroppsøving

 Byggteknikk

I Byggteknikk lærer du om produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner. 

En konstruksjon i form av et byggverk består av mange ulike deler, lag og materialer som skal virke sammen på en bestemt måte. Dette vil du som utdanner deg til tømrer, murer, betongfagarbeider eller stillasbygger være med på å sørge for i praksis.

På Vg2 skal du spesialisere deg, slik at du kan gå ut i lære når skoleåret er fullført. Læretida er normalt to år.

I betongfaget får du etter to års læretid fagbrev og yrkesbetegnelse betongfagarbeider
I murerfaget får du svennebrev etter to år og yrkesbetegnelse murer
I tømrerfaget får du svennebrev etter to år og yrkesbetegnelse tømrer
I stillasbyggerfaget får du fagbrev etter to år og yrkesbetegnelse stillasbygger

Du har 3 programfag; Produksjon, Bransjelære og Yrkesfaglig fordypning.

Produksjon: omhandler oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og konstruksjoner. I faget inngår bruk av materialer som tre, mur, stål, betong og stillasmateriell. I tillegg inngår bruk av ulike typer verktøy og maskiner. .

Bransjelære: dreier seg om bruk av måleverktøy, beskrivelser og tegninger som grunnlag for produksjon og dokumentasjon. Du vil lære om gjeldende regelverk for utførelse av arbeid og bruk av verktøy og utstyr -og til regelverk som regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Du lærer om fagenes historie og plass i samfunnet.

Yrkesfaglig fordypning (YFF): Du fordyper deg i et av de fagene du kan velge når du skal ut som lærling. Det betyr at du er utplassert i en fagbedrift og skal delta i en vanlig arbeidsprosess. Dette er en fin mulighet til å bli kjent med bransjen.

Helse, miljø, sikkerhet og kvalitetssikring er sentrale emner i begge programfagene.

 Treteknikk

Ved å velge Treteknikk på Vg2 får du mulighet til å velge mellom en rekke spennende yrker innen en stor og variert industribransje - fra håndverksbedrifter med få ansatte til store bedrifter som leverer treprodukter både innenlands og utenlands.
Tre er et naturprodukt med en sterk økologisk betydning. Ut fra miljøhensyn velger vi derfor tre som materiale i svært mange sammenhenger. I Norge har vi en lang og god tradisjon når det gjelder bearbeiding av tre. Disse tradisjonene videreføres av et stort antall moderne og solide bedrifter. Bedriftene er interesserte i å knytte til seg mange flinke, unge medarbeidere og tilbyr derfor en god og sikker arbeidsplass.

Etter Vg2 kan du gå ut i lære i bedrift. Læretiden avsluttes med en fag- eller svenneprøve.
-    Limtreproduksjonsfaget fører til fagbrev som limtrearbeider
-    Trelastfaget fører til fagbrev som fagoperatør i trelastfaget
-    Trevare- og bygginnredningsfaget fører til svennebrev som trevaresnekker

Du har 3 programfag; Produksjon, Bransjelære og Yrkesfaglig fordypning.

Produksjon: Du lærer å lage ulike produkter i tre til alle typer bygg. Produksjon av trevarer og trelast krever ferdigheter i bruk av avansert utstyr og teknologi, og du lærer å bruke ulike typer maskiner og utstyr. Du vil også lære om overflatebehandling og om arbeidsmiljø og ergonomi.

Bransjelære: I dette faget blir du kjent med temaer som; skog og tre, materiallære, kvalitet, produkt, design og tegning, fagbransjene, miljø og arbeidstakerrollen.

Yrkesfaglig fordypning (YFF): Du fordyper deg i et av de fagene du kan velge når du skal ut som lærling. Det betyr at du er utplassert i en fagbedrift og skal delta i en vanlig arbeidsprosess. Dette er en fin mulighet til å bli kjent med bransjen.

 Anleggsteknikk

Velger du denne linja, lærer du grunnleggende anleggsteknikk og hvordan man former naturen ved hjelp av maskiner. Når du skal arbeide med fjell, stein, jord og andre typer grunnmasser trengs det gode kunnskaper om hvordan massene er satt sammen. Bruk av store og kraftige anleggsmaskiner krever konsentrasjon og god planlegging. Som fjell- og bergverksarbeider, vei- og anleggsfagarbeider, asfaltør, banemontør og anleggsmaskinfører er du blant annet med på veibygging, tunnelsprenging, utgravinger og tilrettelegging for bygninger og anlegg.

Du har 3 programfag; Produksjon, Bransjelære og Yrkesfaglig fordypning.

Produksjon: Programfaget produksjon handler om produkter og tjenester innenfor anleggsteknikk. Bruk av stein- og jordmaterialer, eksplosive varer og andre kjemiske produkter og materialer inngår i faget. Faget omfatter bruk av lover, forskrifter og preaksepterte løsninger. Videre inngår bruk og vedlikehold av ulike typer verktøy, anleggsutstyr og maskiner i henhold til sertifiseringskrav. Bruk av måleverktøy og tegninger er en del av faget. I tillegg er helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssikring sentralt (udir.no)

Bransjelære: Programfaget bransjelære omhandler bruk av måleverktøy, beskrivelser og tegninger som grunnlag for produksjon og dokumentasjon. Programfaget omfatter forskrifter for bruk av masseforflytningsmaskiner og sprengning, og bransjekrav til anlegg, drift og kontroll av grøfter og ledningsanlegg. Programfaget dreier seg også om anleggsteknikkens historie og plass i samfunnet. Faget omhandler helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssikring, og forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Bruk av digitale verktøy inngår i programfaget (udir.no)

Yrkesfaglig fordypning (YFF): I dette faget får du mulighet til å prøve ut flere sider av lærefagene innen Bygg- og anleggsteknikk. Du fordyper deg i et av de fagene du kan velge når du skal ut som lærling. Det betyr at du er utplassert i en fagbedrift og skal delta i en vanlig arbeidsprosess. Dette er en fin mulighet til å bli kjent med bransjen.

 

Nyttige lenker

Fag- og timefordeling Bygg- og anleggsfag

Vilbli.no

 

Toppidrett på studieretning Bygg- og anleggsteknikk

Toppidrett kan kombineres med utdanning i Bygg- og anleggsfag på Re videregående skole
Siden du skal kombinere idrett og skole, legges det vekt på dine skolekarakterer fra ungdomsskolen og dine evner som idrettsutøver.
Du søker på vanlig måte inntak til Vg1 Bygg- og anleggsteknikk. Alle søkerne vil få tilsendt brev fra skolen med tilbud om å søke toppidrett. 

Publisert: 31.10.2017 Oppdatert: 12.08.2021 kl.14.48

Erik Tronrud
Avdelingsleder undervisning - Bygg- og anleggsteknikk