Bygg- og anleggsteknikk

Har du praktisk sans, nøyaktighet og godt håndlag?

Er bygg- og anleggsteknikk noe for deg?

Du lærer

 • produksjon og oppføring av nye bygninger og anlegg
 • ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg
 • om klima og teknologi
 • om bruk av tegninger, beskrivelser og beregninger
 • om kvalitet og sikkerhet
 • materialkunnskap

Du bør være

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • selvstendig og nøyaktig
 • god til å samarbeide

Du kan bli

 • vei- og anleggsfagarbeider eller asfaltør
 • anleggsgartner eller anleggsmaskinfører
 • maler, murer, tømrer eller rørlegger
 • stillasbygger, taktekker eller blikkenslager
 • trevaresnekker eller glassfagarbeider
  Se alle yrker og kompetanser

Arbeidssteder

 • offentlig eller privat virksomhet
 • større eller mindre håndverksbedrifter
 • industri- eller entreprenørbedrifter
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.no

Opplæringsløpet

Vg1: Bygg- og anleggsteknikk

I Vg1 finner du programfagene praktisk yrkesutøvelse, arbeidsmiljø og

dokumentasjon samt yrkesfaglig fordypning. I programfagene gjør du

enkle arbeidsoppgaver innenfor de over 20 fagene du kan velge i Vg2.

Opplæringen foregår i skolens verksteder ute i bedrifter eller i skolens

nærmiljø.

Vg2: Tømrer

I tømrerfaget lærer du om praktisk yrkesutøvelse, oppføring og ombygging

og vedlikehold av bygninger og anlegg med tilhørende tekniske

installasjoner. Her vil du være med på spennende prosjekter som tilsvarer

det praktiske du vil møte ute som lærling eller ute i næringslivet. HMS,

kildesortering og miljøperspektivet er også en viktig del av opplæringen.

Vg2: Anleggsteknikk

Velger du anleggsteknikk, lærer du grunnleggende anleggsteknikk og

hvordan man former naturen ved hjelp av maskiner. Når du skal arbeide

med fjell, stein, jord og andre typer grunnmasser, trengs det gode

kunnskaper om hvordan massene er satt sammen. Bruk av store og

kraftige anleggsmaskiner krever konsentrasjon, samspill og god

planlegging. Det er derfor stort fokus på HMS og sikkerhet innenfor denne

bransjen. De forskjellige retningene er: fjell- og bergverksarbeider, vei- og

anleggsfagarbeider, asfaltør, veidrift og veivedlikeholdsfaget samt brønn- og

boreopperatørfaget. Som banemontør og anleggsmaskinfører er du blant

annet med på veibygging, tunnelsprenging, utgravinger og tilrettelegging

forbygninger og anlegg.

Bygg- og anleggsfag med toppidrett

Ved Re videregående skole legger vi til rette for at du kan kombinere idrett med alle våre studieprogram. Dersom du velger bygg- og annleggsfag ordinært løp med toppidrett, har du seks toppidrettsøkter i uka og du vil være færre timer ute i praksis.  

For flere opplysninger om dette alternativet, se Toppidrett https://www.vtfk.no/skoler/re-vgs/meny/opplaringstilbud/toppidrett/

Publisert: 31.10.2017 Oppdatert: 17.12.2021 kl.11.21

Erik Tronrud
Avdelingsleder undervisning - Bygg- og anleggsteknikk