Med fokus på livsmestring

Hva er psykisk helse? Og hvordan tar vi godt vare på oss selv og menneskene rundt oss? Uke 45, 46 og 47 foregår det mange ulike arrangementer på skolen, alle med fokus på livsmestring.

I livsmestringsukene har skolen ekstra fokus på psykisk helse, informasjon om rus og rusforebygging. Det blir både ulike arrangementer, opplegg i klasserommene og stands i forum fra ulike organisasjoner som har nyttig informasjon om psykisk helse, rus og forebygging.

Elevrådets livsmestringsgruppe har jobbet med innholdet i livsmestringsuka og programmet er både bredt og spennende! Ta godt vare på hverandre, både i møte med andre og digitalt. 

Historien om Jens v/ Rocketman - torsdag 24. november i idrettshallen

For foresatte og alle skolens elever

Elevene opplever foredraget i skoletiden.

Foresatte er velkommen kl. 18.00

Invitasjon og påmelding til åpent møte om ungdom og rus.

Rocketman om forebygging av rusbruk og historien til Jens som døde av en ufrivillig overdose. Se RUS-episoden på NRK: Jens var en fin fyr som tok en pille han ikke burde. Hans historie kan kanskje en dag redde livet til en du er glad i

Les mer om prosjektet og hvordan Rocketman arbeider

Program for elevene

Tekst og tanke v/ læringssenteret (uke 45, 46 og 47)

Bibliotekaren leser en tekst høyt og så snakker gruppa sammen om hvordan vi opplevde teksten. Ingen fasit, ingen vurdering - bare en samtale om det som måtte falle oss inn ut fra teksen! Bli med på lesestund etter Shared Readingmetoden, gjennomføres gruppevis med rundt 10 elever i ca 45 minutter.

Helsesykepleier besøker klassen (uke 46 og 47)

Hva er psykisk helse og hva er normalt?  Hva kan påvirke helsen, hva kan du selv gjøre og hvordan søke hjelp.

Gjenforeningen - teater i auditoriet (uke 46)

Om stykket: «Anna tar et bitende oppgjør med skoleklassen hun var en del av gjennom 10 år. Det er en sterk skildring av hvordan minner om mobbing fortoner seg helt annerledes for den som blir utsatt for det enn de som utøver det».

Venn 1 v/ Mental helse (uke 45)

Om å forebygge god psykisk helse. Bygger på verdier som anerkjennelse, empati, forståelse, samhørighet, og likeverd.