Skolens ledelse

Rektor og ledergruppe

Harald Møller

Rektor

mail_outlineharald.moller@vtfk.no

smartphone416 96 925

Eva Borch-Jenssen

Personal- og organisasjonssjef

mail_outlineeva.borchjenssen@vtfk.no

smartphone948 37 830

Helene Enoksen

Studierektor yrkesfag

mail_outlinehelene.enoksen@vtfk.no

smartphone995 13 604

Gunnar Korsvoll

Økonomi- og driftssjef

mail_outlinegunnar.korsvoll@vtfk.no

smartphone909 61 997

Anne Berit Smedstad

Studierektor studieforberedende og rektors stedfortreder

mail_outlineanne.smedstad@vtfk.no

smartphone976 04 636

Avdelingsledere studieforberedende

Carine Mork

Avdelingsleder Engelsk og fremmedspråkene

mail_outlinecarine.mork@vtfk.no

smartphone980 94 466

Ansvar for elever på Vg3 ST.

Sian Stickler

Avdelingsleder International Baccalaureate

mail_outlinesian.stickler@vtfk.no

smartphone930 07 236

Tone Elisabeth Grundvig

Avdelingsleder Norskfaget, påbygging, innføringstilbud for minoritetsspråklige elever

mail_outlinetone.grundvig@vtfk.no

smartphone997 93 269

Ansvar for elever på påbygg, innføringsklasse og STL.

Morten Offenberg

Avdelingsleder Samfunnsfag og økonomifag

mail_outlinemorten.offenberg@vtfk.no

smartphone413 10 394

Ansvar for elever på Vg2 ST.

Morgan Liljebäck

Avdelingsleder Idrettsfag og Toppidrettsfag

mail_outlinemorgan.liljebeck@vtfk.no

smartphone924 20 495

Egil Lysebo

Avdelingsleder Musikk, dans og drama

mail_outlineegil.j.lysebo@vtfk.no

smartphone971 74 869

Randi Djupvik

Avdelingsleder Realfag, kunst, design og arkitektur

mail_outlinerandi.djupvik@vtfk.no

smartphone975 99 719

Ansvar for elever på Vg1 ST.

Avdelingsledere yrkesfag

Kjell Are Myrnes

Avdelingsleder Arbeidsliv

mail_outlinekjell.are.myrnes@vtfk.no

smartphone992 49 699

Heidi Utklev

Avdelingsleder Hverdagsliv

mail_outlineheidi.utklev@vtfk.no

smartphone909 52 281

John Sandem

Avdelingsleder Teknikk, industriell produksjon, elektrofag og frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (FBIE).

mail_outlinejohn.sandem@vtfk.no

smartphone951 32 499

Cahtrine Lystad Bjercke

Avdelingsleder Helse- og oppvekst

mail_outlinecathrine.bjercke@vtfk.no

smartphone924 22 619

Stig Sægrov

Avdelingsleder Salg, service, reiseliv, restaurant, matfag, IKT og medieproduksjon

mail_outlinestig.segrov@vtfk.no

smartphone905 00 444

Avdelingsledere øvrige avdelinger

Terje Skalleberg

Avdelingsleder Drift og vedlikehold

mail_outlineterje.skalleberg@vtfk.no

smartphone913 43 096

Åse Thorsås

Avdelingsleder Innemiljø

mail_outlineaase.thorsaas@vtfk.no

smartphone917 16 476

Rune Byre

Avdelingsleder Servicekontoret

mail_outlinerune.byre@vtfk.no

smartphone478 41 925

Signy Engeness

Avdelingsleder Elevtjenester

mail_outlinesigny.engeness@vtfk.no

smartphone913 39 431

Anette Borge Østad

Avdelingsleder Læringssenteret

mail_outlineanette.borge.ostad@vtfk.no

smartphone955 50 033

Christian Høeg

Avdelingsleder Økonomi, resepsjon og kantine

mail_outlinechristian.hoeg@vtfk.no

smartphone409 14 188