Skolens ledelse

Rektor og ledergruppe

Harald Møller

Rektor

harald.moller@vtfk.no

416 96 925

Helene Enoksen

Studierektor yrkesfag

helene.enoksen@vtfk.no

995 13 604

Anne Berit Smedstad

Studierektor studieforberedende og rektors stedfortreder

anne.smedstad@vtfk.no

976 04 636

Eva Borch-Jenssen

Personal- og organisasjonssjef

eva.borchjenssen@vtfk.no

948 37 830

Avdelingsledere studieforberedende

Carine Mork

Avdelingsleder Engelsk og fremmedspråkene

carine.mork@vtfk.no

980 94 466

Ansvar for elever på Vg1 ST.

Sian Stickler

Avdelingsleder International Baccalaureate

sian.stickler@vtfk.no

930 07 236

Tone Elisabeth Grundvig

Avdelingsleder Norskfaget, påbygging, innføringstilbud for minoritetsspråklige elever

tone.grundvig@vtfk.no

997 93 269

Ansvar for elever på påbygg, innføringsklasse og STL.

Morten Offenberg

Avdelingsleder Samfunnsfag og økonomifag

morten.offenberg@vtfk.no

413 10 394

Ansvar for elever på Vg3 ST.

Morgan Liljebäck

Avdelingsleder Idrettsfag og Toppidrettsfag

morgan.liljebeck@vtfk.no

924 20 495

Egil Lysebo

Avdelingsleder Musikk, dans og drama

egil.j.lysebo@vtfk.no

971 74 869

Randi Djupvik

Avdelingsleder Realfag, kunst, design og arkitektur

randi.djupvik@vtfk.no

975 99 719

Ansvar for elever på Vg2 ST.

Avdelingsledere yrkesfag

Kjell Are Myrnes

Avdelingsleder Arbeidsliv

kjell.are.myrnes@vtfk.no

992 49 699

33 48 85 00

Heidi Utklev

Avdelingsleder Hverdagsliv

heidi.utklev@vtfk.no

909 52 281

33 48 86 06

John Sandem

Avdelingsleder Teknikk, industriell produksjon, elektrofag og frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (FBIE).

john.sandem@vtfk.no

951 32 499

33 48 84 78

Cahtrine Lystad Bjercke

Avdelingsleder Helse- og oppvekst

cathrine.bjercke@vtfk.no

924 22 619

Stig Sægrov

Avdelingsleder Salg, service, reiseliv, restaurant, matfag, IKT og medieproduksjon

stig.segrov@vtfk.no

905 00 444

33 48 85 87

Avdelingsledere øvrige avdelinger

Terje Skalleberg

Avdelingsleder Drift og vedlikehold

terje.skalleberg@vtfk.no

913 43 096

Åse Thorsås

Avdelingsleder Innemiljø

aase.thorsaas@vtfk.no

917 16 476

Rune Byre

Avdelingsleder Servicekontoret

rune.byre@vtfk.no

478 41 925

Signy Engeness

Avdelingsleder Elevtjenester. R-102.

signy.engeness@vtfk.no

913 39 431

Anette Borge Østad

Avdelingsleder Læringssenteret

anette.borge.ostad@vtfk.no

955 50 033

Christian Høeg

Avdelingsleder Økonomi, resepsjon og kantine

christian.hoeg@vtfk.no

409 14 188