Elev-, lærling- og mobbeombud

Elev- og lærlingombud og mobbeombud har delt opp Vestfold og Telemark fylkeskommune inn i to ansvarsområder, Vestfold og Telemark.

Vestfold:
Elev- og lærlingombud, Geir Eidsvåg
Mobbeombud, Kaja Vintervold Asmyhr

Telemark:
Elev- og lærlingombud, Magnus Bekkevold
Mobbeombud, Hilde Ekeberg Fliid

Elev- og lærlingombud 
skal sikre at rettighetene til elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring blir ivaretatt, med et spesielt fokus på et trygt og godt miljø. Dette gjelder også ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe.

Mobbeombud skal bidra til at barnhagebarn og elever i grunnskolen får ivaretatt sine rettigheter til et trygt og godt miljø i barnehage og grunnskole.

Elev- og lærlingombud

Vestfold:
Elev- og lærlingombud
Geir Eidsvåg
geir.eidsvaag@vtfk.no
Mobil: 481 79 742
Kontor på fylkeshuset i Tønsberg
tlf. 35 91 70 00

Telemark:
Elev- og lærlingombud
Magnus Bekkevold
magnus.bekkevold@vtfk.no
Mobil: 467 91 845
Kontor på fylkeshuset i Skien
tlf. 35 91 70 00

Mobbeombud

Vestfold:
Mobbeombud
Kaja Vintervold Asmyhr
kaja.asmyhr@vtfk.no
Mobil: 482 96 107
Kontor på fylkeshuset i Tønsberg
tlf. 35 91 70 00

Telemark:
Mobbeombud
Hilde Ekeberg Fliid
hilde.ekeberg.fliid@vtfk.no
Mobil: 901 83 826
Kontor fylkeshuset i Skien
tlf. 35 91 70 00