Elevdemokrati

Skoleutvalget/Skolemiljøutvalget og Elevrådet er lovbestemte organ for medbestemmelse i skolen (Opplæringsloven §11-5, §11-5a og §11-6).

Elevrådet

Elevrådet er et lovbestemt organ for medbestemmelse i skolen (Opplæringsloven §11-6). Det består av valgte tillitselever fra alle basisgrupper (klasser) ved skolen. Elevrådet arbeider for å fremme elevenes interesser og behandler saker som elever, lærere eller skolemyndigheter fremmer. Elevrådet – tillitselever – velges i starten av skoleåret og fungerer gjennom hele året.

Kontaktpersoner 2022

Ole Sven Ulrich Dornhauer

Elevrådsleder. Øverste tillitsvalgte elev ved skolen, og en representant for alle elever.

Har du noen spørsmål direkte til leder kan du kontakte Ole.

[Ledig]

Nestleder

[Ledig]

Økonomiansvarlig og SoMe-ansvarlig

Tommy Ly Hoang

Sekretær (vara). Refererer alle elevrådets møte, sender inn innkallinger og holder styr på alle elevrådets papirer. 

Ann Kristin Kise

Komitéansvarlig

 

Yasmina Nicoline Risinggård

Styremedlem

Tommy Ly Hoang

Styremedlem

Mathias Emanuel Aas

Styremedlem

 

Valg i desember

Det er elevrådsstyret som forbereder saker til Elevrådet. Nytt elevrådsstyre blir valgt på Elevrådets årsmøte i desember og velges for kalenderåret.

Første halvdel av januar fungerer som overlappingsperiode mellom det gamle og det nye elevrådsstyret.

Møter

Elevrådsmøter foregår vanligvis en gang i måneden og det er obligatorisk oppmøte for tillitsvalgte elever. Rektor er elevrådskontakt og samarbeider derfor tett med elevrådsstyret.

Elevrådskontoret holder til i A-fløya, i 2. etasje på rom A-2.08. Elevrådsstyret avgjør hvem som skal ha tilgang til kontoret.

Vedtekter

Skien vgs elevråd - Vedtekter for elevrådet 2021.pdf

Arbeidsprogram

Skien vgs elevråd - Arbeidsprogram for 2021.pdf

 

Skoleutvalget/Skolemiljøutvalget (SU/SMU)

Skole(miljø)utvalget er et samarbeidsråd der skoleeier, skolens ledelse og elevrådsstyret samarbeider om å skape en bedre hverdag for våre elever,

Møtereferater fra Skoleutvalget/Skolemiljøutvalget

Referat SU/SMU 1. desember 2022

Referat SU/SMU 27. oktober 2022

 

 

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 05.12.2022 kl.11.11