Velkommen til skolebiblioteket

Låneregler & kontaktinformasjon Aviser & tidsskrifter Finn fakta 

Film Finn bøker Kildebruk

Skolebiblioteket er en pedagogisk ressurs for skolens elever og ansatte. Her kan du låne bøker og filmer til skolearbeid og fritid. Vi kjøper ukentlig inn ny litteratur så boksamlingen vår er oppdatert. Her kan du også få hjelp til å finne litteratur til ulike skoleoppgaver. 

  • Låne bøker, film og tidsskrifter
  • Lese bøker, tidsskrifter og aviser
  • Bruke leksika, oppslagsverk og ordbøker av alle slag
  • Hjelp til å finne en god bok eller film
  • Hjelp til innhenting av informasjon til skoleoppgaver
  • Søke i våre databaser og på internett
  • "Snuse" i hyllene og finne artig stoff om mange emner
  • Låne spill
  • Låne PC kun dagslån
  • Her kan du arbeide selvstendig - eller i gruppe

Det biblioteket ikke har, låner vi inn fra andre bibliotek.

Sosial møteplass

Biblioteket er også en sosial møteplass og et sted man kan slappe av i en travel skolehverdag. Vi arrangerer også ulike aktiviteter gjennom skoleåret, som bokloppemarked, konkurranser, quiz, bok & bolledag og juleverksted.

 

Våre åpningstider

Mandag - tirsdag: 08.00 - 14.00

Onsdag - fredag: 08.00 - 15.00

 

Utlånsregler

På biblioteket får du låne alle læremidlene du trenger i løpet av skoleåret. Du kan i tillegg låne romaner, faglitteratur, DVD-er, tegneserier og mye mer.

Utlånstider:

Bøker: 4 uker

Lydbøker: 4 uker

DVD: 1 uke

Lærebøker: 1 skoleår

Alle utlån må registreres i skranken. Lånet ditt kan forlenges dersom ingen står på venteliste. Tapte bøker må erstattes fullt ut. 

 

Gratis læremidler

Skolebiblioteket har ansvar for utdeling av gratis lærebøker til alle elever. Læremidlene er skolens eiendom og skal ved skoleårets slutt, eller ved avbrutt skolegang, straks leveres tilbake. Dersom læremidlene ikke leveres inn til avtalt tid, i tilfredsstillende forfatning, vil det umiddelbart bli utskrevet et erstatningskrav. Saken vil deretter inngå i fylkeskommunens purre- og inkassorutiner med tilhørende kostnader. Ved avbrudd eller bytte av utdanningsprogram skal læremidlene straks leveres inn. Frister for å levere lærebøker er siste skoledag. 

   

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 11.08.2022 kl.09.32

Jorunn Johansen

Bibliotekar

jorunn.irene.johansen@vtfk.no

468 27 367

Sølvi Dalen

Bibliotekmedarbeider

solvi.dalen@vtfk.no

35 91 92 33