Tilgjengelige nettressureser under eksamen


Publisert:

04.05.2018

Oppdatert:

22.09.2020 kl.14.16

Det er felles nettbaserte hjelpemidler i hele landet. I tillegg er det fylkeskommunale lisensbaserte nettressurser tilgjengelig ved eksamen.

Se all info om tilgjengelige nettressurser fra Vestfold fylkeskommune.