Smittevern THVS

Vi er på rødt smittevernnivå ved THVS. Vi setter inn tiltak som skal være med på å bidra til at vi unngår å måtte stenge skolen, og som forsterket smittevernet.

Det er de kommunale smittevernmyndighetene i kommunen der skolen ligger som avgjør hvilket tiltaksnivå den enkelte videregående skole skal ha. Dette vurderes fortløpende, og kan endres på kort varsel.

Kommuneoverlegen i Larvik kommue har besluttet at Thor Heyerdahl videregående skole skal ha et rødt smittevernnivå til og med uke 50 (11. desember). 

Vi stenger ikke skolen, men har tiltak som gjør at vi unngår det, og som er med på å forsterke smittevernet. 

Rødt beredskapsnivå

 • Alle skal holder én meter avstand – i alle situasjoner – også i klasserommene.
 • Elevene deles inn i mindre grupper/kohorter for at vi skal kunne overholde avstandskravene, og klasserommene rigges slik at det er mulig å holde avstanden.
 • Treningssentereter holder stengt.
 • Kroppsøvingsfaget må gjennomføres med alternative opplegg.

Ytterligere tiltak: 

 • Elevene skal i større grad enn i dag oppholde seg i klasserommene sine i pausene, og de skal ikke forlate avdelingen sin dersom det ikke er strengt nødvendig. ​Det betyr at elevene må oppholde seg der de tilhører så langt det lar seg gjøre.
 • Grupperommene i atriet holdes stengt.
 • Kantine er åpen, men ikke for å sitte der.
 • Lunsjen bør spises i det klasserommet eleven skal være i 3 økt.
 • Alle elever skal rydde etter seg når de har spist.
 • Leksehjelpen tirsdager utgår.
 • Elever kommer senere/går tidligere om skoledagen er kortere så langt det lar seg gjøre.
 • Heisen stenges for elever bortsett fra ved skolestart og -slutt. ​Særavtaler for elever med heiskort kan bli gjort i resepsjonen.
 • Flere ansatte som passer på at alle holder avstand i pausene, og bruker håndsprit ved inngangene.
 • Du bør unngå å ta skolebuss dersom det er mulig

Husk de gode vaner som vi må fortsette med, og minne hverandre på:

 • Hold deg hjemme dersom du er syk
 • Vask hendende ofte og bruk håndsprit
 • Hold avstand til andre – minimum en meter
 • Begrense antall mennesker du møter

 

Utdanningsdirektoratet om tiltak på rødt nivå

 • Rødt nivå i trafikklysmodellen innebærer ikke at skolene stenger eller at det innføres hjemmeskole. 
 • Tiltak på rødt nivå iverksettes for å begrense fysisk kontakt slik at man unngår stengte skoler. 
 • På rødt nivå gjelder 1 meters-regelen også inne i klasserommene. 
 • Rødt nivå innføres kun der det viser seg at det ikke er mulig å overholde tiltak på gult nivå.  
 • Full hjemmeskole innføres kun dersom skolene må stenge. 

Besøkende skal registrere seg i resepsjonen

Alle besøkende til skolen må henvende seg i resepsjonen og registrere seg der, det gjelder også foreldre og foresatte. Det er for at vi skal ivareta en eventuell smittesporing på en god måte. 

Rutiner ved THVS

Ved Thor Heyerdahl vgs. følger vi nasjonale myndigheter og fylkeskommunens retningslinjer for smittevern, og vi tilpasser det til vår skole. Vi har beredskapsplaner og rutiner som hjelper oss å ivareta smittevernet på best mulig måte, og gjør at vi er i stand til å kunne gjøre endringer raskt dersom det blir nødvendig. 

Alle ansatte ved skolen har fått instrukser for hva som er gjeldene smittevernstiltak, og har et ansvar for å sikre at alle elever er informert om dette. I tillegg er det viktig at alle som oppholder seg på skolens områder tilegner seg informasjon – og følger de regler vi til enhver tid har. 

Se filmer om smittevern

Se tre nyttige, korte snutter med viktig informasjon om hvordan du skal beskytte deg og andre mot koronaviruset i hverdagen.

Filmer om smittevern

 

Les mer på utdanningsdirektoratets nettsider.  

 

Publisert: 13.08.2020 Oppdatert: 27.11.2020 kl.09.28