Smittevern ved THVS

Vi har gult smittevernnivå ved skolen, og det betyr at vi har mange tiltak som skal være med på å forsterket smittevernet.


Smittetilfeller 

Oppdateringer om elever/ansatte som har testet positivt for Covid-19, og hvor mange som eventuelt er i karantene som følge av det finner du her:

Oppdateringer om smittetilfeller ved skolen finner du her.

Gult beredskapsnivå

Kommuneoverlegen i Larvik beslutter hvilket smittvernnivå skolen skal ha. Nå er på gult nivå i trafikklysmodellen, og da har vi en rekkte tiltak som er med på å forsterke smittevernet. 

Gult nivå betyr at alle elever og lærere møter på skolen og følger vanlig timeplan.
Fortsatt gjelder avstandskravet om minumum en meter utenfor klasserommene.    

På gult nivå regnes hele skoleklasser som en kohort, og hele skoleklasser kan være samlet. Men fortatt må vi ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever.

Dette gjelder på gult nivå:

 • Ingen syke møter på skolen
 • En meter mellom alle utenfor klasserommet
 • Hyppig håndvask eller bruk håndsprit
 • Unngå fysisk kontakt som håndhilsning og klemming
 • Unngå trengsel og store samlinger av folk
 • Alle elever skal i størst mulig grad oppholde seg i klasserommene sine i pausene, og ikke forlate avdelingen sin dersom det ikke er strengt nødvendig. ​Det betyr at elevene må oppholde seg der de tilhører så langt det lar seg gjøre.
 • Kantine er åpen, men ikke for å sitte der.
 • Lunsjen spises i det klasserommet du skal være i 3. økt.
 • I grupperom skal det maks være fire personer.
 • Maks to personer i heisen.
 • Alle vasker berøringsflater bord/stol etter seg i klasserom/møterom/grupperom.
 • Elever bør unngå å ta skolebuss dersom det er mulig.
 • Jotron Arena og garderober kan brukes, med ekstra renhold av utstyr. Avstandskrav gjelder også i garderober.
 • Treningssenteret åpnes, med noen begrensninger. Det skal kun være elever fra samme klasse/undervisningsgruppe til stede samtidig i treningssentret, og det skal holdes 2 meters avstand i treningssentret. Dette gjelder også garderobene. Spinningsalen er fortsatt stengt.
 • Det er forsterket vask av garderober, toaletter, osv. på skolen.
 • Elever bør unngå å ta skolebuss dersom det er mulig. Det er satt inn ekstra busser, les mer om kollektivtransport her. 

Utdanningsdirektoratets veileder for smittevern i videregående skole.

Information about coronavirus in other languages

The authorities are asking everyone living or staying in Norway to read the advice provided about coronavirus at fhi.no and helsenorge.no. This advice is updated regularly. 

The Norwegian Institute for Public Health

Besøkende skal registrere seg i resepsjonen

Alle besøkende til skolen må henvende seg i resepsjonen og registrere seg der, det gjelder også foreldre og foresatte. Det er for at vi skal ivareta en eventuell smittesporing på en god måte. 

Rutiner ved THVS

Ved Thor Heyerdahl vgs. følger vi nasjonale myndigheter og fylkeskommunens retningslinjer for smittevern, og vi tilpasser det til vår skole. Vi har beredskapsplaner og rutiner som hjelper oss å ivareta smittevernet på best mulig måte, og gjør at vi er i stand til å kunne gjøre endringer raskt dersom det blir nødvendig. 

Alle ansatte ved skolen har fått instrukser for hva som er gjeldene smittevernstiltak, og har et ansvar for å sikre at alle elever er informert om dette. I tillegg er det viktig at alle som oppholder seg på skolens områder tilegner seg informasjon – og følger de regler vi til enhver tid har. 

Unntak fra fraværsreglene

Elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Unntaket fra regelverket gjelder ut skoleåret 2020 - 2021. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding. Les mer her.

Filmer om smittevern

Se tre nyttige, korte snutter med viktig informasjon om hvordan du skal beskytte deg og andre mot koronaviruset i hverdagen. Filmer om smittevern.

Publisert: 13.08.2020 Oppdatert: 01.03.2021 kl.11.06