Miljøteam

Vi har en miljøterapeut og en miljøarbeider ved skolen.

Dette er vårt miljøteam

Stine Abrahamsen

Miljøterapeut

stine.abrahamsen@vtfk.no

918 51 799

Tonje er miljøterapeut for psykisk helse på THVS. Hun jobber med klasse- og skolemiljø og paragraf 9A-saker (mobbing), og er kontaktperson til SLT, BUPA og barnevern. Abdul-Ilah Ahmad

Miljøarbeider

abdulilah.ahmad@vtfk.no

971 02 731

Abdul-Ilah er miljøarbeider for hele skolen og ansvarlig for gjennomføring av leksehjelpen hver tirsdag. Abdul-Ilah finner du på rom S141 i 1. etasje.