Teknologi- og industrifag

Utdanningsprogrammet teknologi- og industrifag gir deg virkelighetsnær opplæring med teori og praksis tett knyttet sammen. Derfor har vi også et nært samarbeid med næringlivet.

Er teknologi- og industrifag noe for deg?

Du lærer

 • om produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
 • om automatisering og programmering av roboter
 • om maskiner og produksjonsutstyr
 • om kjøretøy og transport
 • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
 • om helse, miljø og sikkerhet

Du bør være

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • selvstendig og nøyaktig
 • interessert i ny teknologi

Du kan bli

 • aluminiumskonstruktør, sveiser eller platearbeider
 • verktøymaker eller finmekaniker
 • faglaborant eller operatør i kjemisk prosessindustri
 • industrisyer, operatør i trikotasje eller vaskerioperatør
 • bilskadereparatør, bilmekaniker eller billakkerer
 • logistikkoperatør eller yrkessjåfør
 • anleggsmaskin-, landbruksmaskin- eller motormekaniker
 • bore- eller brønnoperatør
 • matros eller motormann
  Se alle yrker og kompetanser

Arbeidssteder

 • teknisk og elektromekanisk industri
 • skipsindustrien eller bilindustrien
 • kjemisk prosessindustri eller tekoindustrien
 • bilbransjen eller oljebransjen
 • vare- eller transportbedrifter
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.no

Slik arbeider vi

Produksjonen foregår både i klasserommet og på de ulike spesialverkstedene. På sveiseverkstedet lærer du sammenføyningsteknikker, og på sponbearbeidingsverkstedet lærer du ulike dreiemåter (både manuell og CNC). Det samme gjelder for blant annet montering, hydraulikk, pneumatikk og elektronikk.

 

 

Publisert: 16.11.2017 Oppdatert: 07.08.2020 kl.14.12