Hjalmar videregående skole

Hvem er vi på Hjalmar Johansen videregående skole?

I denne filmen blir du bedre kjent med skolen vår. Det er fra vår sending "Åpen skole" 9. februar 2021.

Gult nivå fra mandag 12. april

Kommunelegen i Skien har gitt beskjed om at det skal være gult nivå fra uke 15. Det betyr at alle møter på skolen som vanlig. Vi er klare for å drive skole med en tilnærmet normal undervisningssituasjon. Vi må likevel fortsatt ha en del smitteverntiltak, og det er gjort noen justeringer også på gult nivå. Se Teams for mer informasjon.