Hjalmar videregående skole

Hvem er vi på Hjalmar Johansen videregående skole?

Velkommen til åpen skole tirsdag 31. januar kl 18-20! Bli kjent med medier og kommunikasjon, restaurant- og matfag, idrettsfag og arbeidsliv- og hverdagslivstrening. Vi tilbyr også påbygging til generell studiekompetanse.

Velkommen til skolens skrivesenter!

Der kan du få hjelp til å skrive bedre tekster i alle fag. Det kan løfte karakteren din et hakk og gjøre deg bedre forberedt til studier og arbeidsliv. Bestill deg en time (15 minutter) og få veiledning på Skrivesenteret eller på Teams.

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.