Hjalmar videregående skole

Praksisdager for 9. trinn 26. - 27. april 2023

Velkommen til praksisdager for 9. trinn onsdag 26. april og torsdag 27. april! Klikk på lenken for å se programmet for dagene og om det er noe du må ha med deg. Velkommen til oss!

Velkommen til skolens skrivesenter!

Der kan du få hjelp til å skrive bedre tekster i alle fag. Det kan løfte karakteren din et hakk og gjøre deg bedre forberedt til studier og arbeidsliv. Bestill deg en time (15 minutter) og få veiledning på Skrivesenteret eller på Teams.

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.