Rukjan videregående skole

Kalender

03/04 Påskeferie 3.-10. april   
01/05 Offentlig fridag: 1. mai  
17/05 Grunnlovsdag: 17. mai  
18/05 Kristi himmelfartsdag  
16/06 Siste skoledag  

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.