Rukjan videregående skole

I fokus

Oppmøte skolestart høsten 2022

Velkommen til skolestart

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.

Kalender

26/03 Siste dag før påskeferie
06/04 Skolestart etter påske
18/06 Siste skoledag