Vest-Telemark videregåande skule

Lårdalsstigen

Elevundersøkinga

Skulen gjennomfører elevundersøkinga i veke 48 og 49

Elevheftet

Lekkje til elevheftet

Velkommen til nytt skuleår!

Sjekk ut det nye elevheftet vårt ...

FNs berekraftsmål og Miljøfyrtårn - frå visjon til handling

FNs berekraftsmål er ein felles arbeidsplan for heile verda, for å utrydde fattigdom, motarbeide ulikskapar og stoppe klimaendringane innan 2030. Les om korleis vi implementerer måla i arbeidet vårt.