Vest-Telemark videregåande skule

Velkommen til Vest-Telemark vidaregåande skule!

Elevheftet

Lekkje til elevheftet

Velkommen til nytt skuleår!

Sjekk ut det nye elevheftet vårt ...

FNs berekraftsmål og Miljøfyrtårn - frå visjon til handling

FNs berekraftsmål er ein felles arbeidsplan for heile verda, for å utrydde fattigdom, motarbeide ulikskapar og stoppe klimaendringane innan 2030. Les om korleis vi implementerer måla i arbeidet vårt.

Kalender

17/08 Skolestart
05/10 Høstferie uke 41
18/12 Siste skoledag før jul
04/01 Første skoledag etter nyttår
22/02 Vinterferie uke 8